loader

Acasă

AVPS

Acasă

Despre noi

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (A.J.V.P.S.) Arad este persoană juridică de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil, constituită prin libera asociere a membrilor vânători și/sau pescari sportivi.

Adresa: Str. Mărăşeşti nr. 6, cod 310032

 Telefon: 0248-21.63.99

Afiliată la A.G.V.P.S. din România Consiliul de conducere:

Președinte: Radu Cristian Moț

Director: Nicu-Mircea Deme

Membri vânători aproximativ: 

Membri pescari sportivi peste:

Obiective şi atribuţii principale:

  1. Conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes cinegetic şi piscicol prin vânătoare şi/sau pescuit sportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi recreere;
  2. Reprezentare şi apărare a drepturilor şi intereselor membrilor asociaţi;
  3. Gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare şi de pescuit sportiv contractate;
  4. Activităţi competiţionale de pescuit sportiv, de tir şi chinologie vânătorească;
  5. Organizarea de expoziţii şi alte manifestări cinegetice şi de pescuit sportiv
  • Str. Mărășești, nr. 6