loader
  • Acasă
  • Fonduri de vânătoare

Fonduri de vânătoare

Aradul nou

Limita nordică:

NORD:        râul Mureş de la canalul de desecare (200m, amonte de sălaşCradigaţi) până la Arad

Limita estică:

EST:            şoseaua Arad-Şagu-Vinga

Limita sudică:

SUD:            şoseaua Vinga- Mănăştur (drumul canal DC98)

Limita vestică:

VEST:         drumul de pământ principal dintre loc. Mănăştur  şi Bodrogul Nou până la DJ 682 continuă pe şosea cca 100m spre mânăstirea apoi la dreapta pe un drum de pământ care se continuă în linie dreaptă cu un canal de desecare până la râul Mureş cca 200m amonte de sălaş cradigati

Fondul cinegetic Aradul Nou este administrat de AJVPS Arad cu contract nr.........din data de .....

Mailat

Limita nordică:

NORD:        Şoseaua Periam-Arad de la intersecţia drumului principal Gelu Sânpetru German cu aceasta-până la ieşirea din Felnac apoi la stânga pe drumul de pământ ce trece prin partea de est a poligonului până la Mureş apoi pe acesta până la canalul de desecare situat la cca 200 m amonte de sălaşul Cradigaţi.

Limita estică:

 

EST:            Canalul de desecare ce porneşte de la râul Mureş cca 200 amonte de sălaşul Cradigati continuând cu drumul de pământ până la şosea spre mânăstire apoi la stânga cca 100 m prin satul Bodragul Nou traversând DJ682 continuând cu drumul de pământ principal dintre localităţile Bodragul Nou- Mănăştur

Limita sudică:

SUD:            drumul de pământ principal, parţial modernizat dintre localităţile Mănăştur şi Gelu

Limita vestică:

VEST:         drumul de pământ principal dintre Gelu ,jud.Timiş şi Sânpetru German

Fondul cinegetic Mailat este administrat de AJVPS Arad prin contract .....    din data de ....

Seitin

Limita nordică:

NORD:        DN7 de la digul de prot a oraşului Nădlac la 6Km între bornele kilometrice 584-585 apoi la stânga 90o pe drumul pietruit mărginit de o linie de curent electric până la podul situat între stâlpii de curent 23-24 apoi la dreapta pe marginea canalului până la primul pod după care  la stânga peste pod pe drumul de pământ după care pe primul drum la dreapta. 90o până la drumul limită de hotar dintre Seitin şi Şemlac la stânga pe acest drum şi în continuare primul drum la dreapta până la drumul pietruit DC103 spre podul de piatră

Limita estică:

EST:            drumul pietruit Peregul Mare-Semlac (DC103)  de la podul de piatră până la localitatea Semlac apoi până la axa  râului Timiş, spre canton RAIF Semlac

Limita sudică:

SUD:            axa râului Mureş de la RAIF Semlac până la digul de protecţie  a oraşului Nădlac

Limita vestică:

VEST:         digul de protecţie a oraşului Nădlac situat în amonte de localitate de la axa râului Mureş până la întâlnirea  cu şoseaua Arad-Nădlac(DN7)

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică: