loader

Bazine de pescuit

Lacul de acumulare Siriu

Lacul Siriu este un lac de acumulare de pe râul Buzău, aflat pe teritoriul comunei Siriu, format în urma construcției, în perioada 1982-1994, a barajului de la Siriu și a hidrocentralei Nehoiașu, de 42 MW. Acest lac a fost construit incepand cu anul 1972.arajul este alcătuit din rocă, steril și un miez din argilă. Volumul umpluturilor totalizeaza 8,3 milioane m³ anrocamente.

În urma construiri barajului, drumul național DN10 și-a schimbat ruta, ocolind lacul Siriu pe linia sa de contur, pentru acest scop construindu-se mai multe viaducte. Viaductul Giurca are o lungime de 276 m, cu piloni de 46 m înălțime, iar viaductul Stânca Tehărău traversează stânca versantului cu același nume.

Barajul a fost aprobat pentru construire în ianuarie 1972 și a fost terminat în decembrie 1994. Scopul construirii barajului a fost pe de o parte alimentarea cu apă potabilă și industrială a localităților din aval și irigarea a 50.000 ha de teren agricol și, pe de altă parte, producerea de energie electrică prin construirea hidrocentralei Nehoiașu cu o putere instalată de 42 MW, având un debit instalat de 32 m³/s și generând o producție medie de energie electrică pe an este de 144 GWh. Barajul folosește și la apărarea împotriva inundațiilor, acumularea Siriu fiind prevazută cu o tranșă de atenuare a viiturilor de 30 milioane m³, până la 980 m³/s.

Raul Ramnicul Sarat

Râul Râmnicul Sărat sau Râmnicu Sărat este un curs de apă, afluent al râului Siret.

Râmnicu Sărat izvorăște de sub vârful Furu din Munții Vrancei.

Cursul râului începe la confluența a două brațe: Mălușel și Martin care se unesc la poalele muntelui. În continuare râul trece printr-o drepresiune numită "Între Râmnice" unde primește of serie de afluenți: FurulSărățelulRâmnicelulMoldoveanul și Săritoarea. După aceea, râul traversează un defileu creat în zona dealurilor inalte estice, care se continuă până în dreptul localității Biceștii de Jos. În acest sector primește un important afluent, tot pe stânga, Motnăul (18km lungime si un bazin de 56 km² ), si unul mai mic pe dreapta Râul Cătăuți (sau Râul Cățău). Până la ieșirea din aria subcarpatică mai străbate încă 2 sectoare, unul longitudinal și unul transversal. Dacă în zona deluroasă direcția predominantă de scurgere a râului a din nord-vest spre sud-est, la contactul glacisului cu piemontul, direcția de scurgere se schimbă brusc spre nord-est datorită subsidenței din câmpia Siretului inferior. In acest sector de curs inferior, Râmnicul Sărat primește un alt afluent important tot pe stânga, Coțatcul cu afluentul Slimnic, având un bazin de 300 km² cu izvoarele in aria deluroasă

In judetul Buzau este administrat de AJVPS Buzau pe o lungime de 45 km de la intrarea in judet in apropierea comunei Mucesti-Danulesti pana la iesirea din judet in apropierea comunei Codresti(Vrancea)