loader

Bazine de pescuit

 • 40 km - Raul Vadului - Gura lotrului,
 • Luncavat - 34 Km -Izvoare - Raul Olt ,
 • Topolog - 23 km - Milcoiu - R.Olt,
 • Valea Curpenului - 8,2 Km- Raul Olt

Acumularea Turnu

Acumularea Turnu - 160 Ha luciu de apa. Lacul de acumulare Turnul, creat de barajul Turnu, este situat in imediata apropiere a  Manastirilor Cozia si Turnu, pe albia  Raului Olt, in partea de nord-este a judetului Valcea, are o suprafata de 137,45 ha luciu de apa si o lungime de 11Km. Restul de 22,55 ha sunt baltile adiacente ale acumularii.

Barajul Turnu este face parte din sistemul de hidrocentrale de pe Olt. Se află în amonte de stațiunea Căciulata, care aparține administrativ de orașul Călimănești. Are o înălțime de 44 m, iar lacul format în spatele barajului are un volum de 13 milioane mc. Hidrocentrala, finalizată în 1982, are o putere instalată de 70 MW.

Lacul este populat astfel:

                             Specii pasnice                                                              

       Caras           greutate medie 100g                                              

       Babusca      greutate medie  100g                                              

       Scobar         greutate medie 600g                                                 

       Mreana        greutate medie 600g                                               

       Rosioara     greutatea medie 100g

       Oblete         greutatea medie 100g

                            Specii rapitoare

       Somn          greutatea medie    200g

       Clean           greutate medie     100g

       Avat            greutatea medie   150g

       Stiuca         greutatea medie  1500g

Se pot prinde intamplator si urmatoarele speci de pesti:    biban, platica, gambusie, boarta, ghibort.

Cantitatea de peste estimata pe zona de pescuit(Lacul de acumulare Turnu) este de aprox.42.000 kg

Acumularea Rm Valcea

Rm Valcea - Acumularea Rm Valcea cu baltile adiacente - 320 Ha luciu de apa.

Se poate pescui cu permis de pescuit vizat de AJVPS Rm Valcea.

Lacul este populat astfel:

                             Specii pasnice                                                              

       Caras           greutate medie 100g                                              

       Babusca      greutate medie  100g                                              

       Scobar         greutate medie 600g                                                 

       Mreana        greutate medie 600g                                               

       Rosioara     greutatea medie 100g

       Oblete         greutatea medie 100g

                            Specii rapitoare

       Somn          greutatea medie    200g

       Clean           greutate medie     100g

       Avat            greutatea medie   150g

       Stiuca         greutatea medie  1500g

Se pot prinde intamplator si urmatoarele speci de pesti:    biban, platica, gambusie, boarta, ghibort.

Cantitatea de peste estimata pe zona de pescuit(Lacul de acumulare Ramnicu Valcea) este de 100 000 kg

Acumularea Ramnicu Valcea face partea din zonele incluse in situl  aria de protectie speciala ROSPA0106 numit si  Oltul inferior alaturi de alte 6 acumulari din 2006. 

a. DESCRIEREA ROSPA0106

  N04 5 331 Plaje de nisip
  N06 25 511, 512 Râuri, lacuri
  N12 33 211 - 213 Culturi (teren arabil)
  N14 12 231 Pasuni
  N15 6 242, 243 Alte terenuri arabile
  N16 16 311 Paduri de foioase
  N26 3 324 Habitate de paduri (paduri în tranzitie)

a.1 Alte caracteristici ale sitului:

       In sit sunt incluse un numar de 7 lacuri de acumulare de pe raul Olt : Rm. Valcea, Raureni, Govora, Babeni, Ionesti, Zavideni, Dragasani.
       Urmare instalarii in acest bazin hidrografic a unor conditii favorabile cuibaritului si hranei multor specii de pasari de apa s-a putut observa de la
       an la an o crestere semnificativa de pasari atat ca diversitate cat si ca numar de indivizi in perioada de vara si de iarna.

b. Calitate si importanta:
          SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.
                  Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate.

Conform datelor avem urmatoarele categorii:

        a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 14
        b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 81
        c) numar de specii periclitate la nivel global: 2

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
         Aythya nyroca
         Ciconia ciconia
         Ixobrichus minutus
         Burhinus oedicnemus
         Coracias garrulus
         Mergus albellus
         Cygnus cygnus
         Phalacrocorax pygmeus
         Philomachus pugnax
Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
         Pelecanus crispus
         Mergus albellus
         Cygnus cygnus
         Phalacrocorax pygmeus
         Anser albifrons
        + toate speciile de rate

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta,
fiind posibil candidat ca sit RAMSAR.

c. Vulnerabilitate:

Activitatile care pot avea impact asupra populatiilor de pasari pe raza Judetului Valcea ar putea fi : 

 • tratarea culturilor agricole cu diferite  substante fitosanitare de pe terenurile agricole invecinate sitului si in interiorul acestuia, ar putea afecta populatiile de pasari ;
 • zone care au un impact negativ asupra mediului datorita impurificarii cu poluati a apei, solului si panzei freatice:
 • -Batalurile de depozitare deseuri chimice periculoase provenite de la S.C, Oltchim S.A.si U.S.G. S.A. (zona Stuparei dreapta tehnic a raului Olt in apropierea cursului de apa),
 • - deversarile de ape reziduale cu incarcare de poluanti anorganici si organici;
 • Depozitul de cenusa al S.C. CET S.A. (stanga tehnic al Raului Olt, zona Bercioiu -Cremenari).

d. Desemnarea sitului (vezi observatiile privind datele cantitative mai jos):

Prin HG 2151/2004 a fost instituit regimul de arie de protectie speciala avifaunistica pentru lacurile de acumulare Strejesti si Slatina, iar pentru
lacul de acumulare Ipotesti s-a obtinut avizul favorabil cu nr 820/CJ/08.08.2005 al Academiei Romane Comisia Monumentelor Naturii zone
care fac parte din acest sit

e. Tip de proprietate:
Forma de proprietate pentru acest sit este in proportie de 45% proprietate publica si 55% proprietate privata

f. ACTIVITATILE ANTROPICE SI EFECTELE LOR ÎN SIT SI ÎN VECINATATE

f.1. Activitati antropice, consecintele lor generale si suprafata din sit afectata

- Activitati si consecinte în interiorul sitului
Cod Activitate Intensitate % Infl.

100 Cultivare C 30 0

140 Pasunatul C 20 0
160 Managementul forestier general B 10 -

170 Cresterea animalelor C 5 0
210 Pescuit profesionist(industrial) B 30 -

220 Pescuit sportiv C 10 0
230 Vanatoare A 100 - 300 Extragere de nisip si pietris A 20 -
502 Drumuri, drumuri auto C 1 0

511 Linii electrice B 10 0
870 Diguri, indiguiri, plje artificiale B 30 0

411 Fabrici A 1 -
420 Descarcari A 1 -

422 Depozitarea deseurilor industriale A 1 -
421 Depozitarea deseurilor menajere C 1 0

440 Stocuri de materiale C

-Activitati si consecinte în jurul sitului

Cod Activitate Intensitate % Infl.

100 Cultivare C 80 0

140 Pasunatul C 30 0
160 Managementul forestier general B 2 0

411 Fabrici A -
502 Drumuri, drumuri auto C 1 0

f.2. Managementul sitului. Planuri de management ale sitului:
In cadrul acestui sit se afla ASPA Iris Malu Rosu, aflata in custodia Asociatiei pentru Protectia Mediului si Agricultura Draganesti Olt, pentru care
a intocmit regulamentul de organizare si functionare pentru care a primit avizul favorabil nr.953/CJ/20.02.2006 al Academiei Romane CMN. In
prezent nu exista plan de management pentru întregul sit.

 

Valea Urii cu paraiele Urea si Murgociu 12 Km - de la Izvoare la confluenta cu Raul Olt.

Valea Urii este o rezervaţie forestieră situară în nordul judeţului Vâlcea, pe râul Valea Urii, afluent al Oltului. Rezervaţia se află în apropierea satului Câinenii Mari din comuna Câineni, în etajul deluros al goruneto-făgetelor cu vârsta se peste 100 de ani şi conservă o floră relicvă în care atenţia este atrasă de specia rară denumită şopârliţă (Veronica bachofenii).

Accesul în Valea Urii se poate face din satul Câinenii Mari, care este amplasat în defileul Oltului, pe drumul naţional DN7 Sibiu - Râmnicu Vâlcea, la jumătatea drumului dintre cele două municipii.

Acumularea Raureni

Raureni - Acumularea Raureni cu baltile adiacente 180 Ha luciu de apa din care lacul de acumularea Raureni are 170,4 ha.

 

Lacul este populat astfel:

                             Specii pasnice                                                              

       Caras           greutate medie 100g                                              

       Babusca      greutate medie  100g                                              

       Scobar         greutate medie 600g                                                 

       Mreana        greutate medie 600g                                               

       Rosioara     greutatea medie 100g

       Oblete         greutatea medie 100g

                            Specii rapitoare

       Somn          greutatea medie    200g

       Clean           greutate medie     100g

       Avat            greutatea medie   150g

       Stiuca         greutatea medie  1500g

Se pot prinde intamplator si urmatoarele speci de pesti:    biban, platica, gambusie, boarta, ghibort.

Cantitatea de peste estimata pe zona de pescuit(Lacul de acumulare  Raureni) este de aprox.53 000 kg

Acumularea Raureni face partea din zonele incluse in 2006 in situl  aria de protectie speciala ROSPA0106 numit si  Oltul inferior alaturi de alte 6 acumulari.  


a. DESCRIEREA ROSPA0106
         N04 5 331 Plaje de nisip
         N06 25 511, 512 Râuri, lacuri
         N12 33 211 - 213 Culturi (teren arabil)
         N14 12 231 Pasuni
         N15 6 242, 243 Alte terenuri arabile
         N16 16 311 Paduri de foioase
         N26 3 324 Habitate de paduri (paduri în tranzitie)
a.1 Alte caracteristici ale sitului:
       In sit sunt incluse un numar de 7 lacuri de acumulare de pe raul Olt : Rm. Valcea, Raureni, Govora, Babeni, Ionesti, Zavideni, Dragasani.
       Urmare instalarii in acest bazin hidrografic a unor conditii favorabile cuibaritului si hranei multor specii de pasari de apa s-a putut observa de la
       an la an o crestere semnificativa de pasari atat ca diversitate cat si ca numar de indivizi in perioada de vara si de iarna.
b. Calitate si importanta:
          SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.
                  Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform
                  datelor avem urmatoarele categorii:
                              a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 14
                              b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor
                                  migratoare (Bonn): 81
                              c) numar de specii periclitate la nivel global: 2
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
         Aythya nyroca
         Ciconia ciconia
         Ixobrichus minutus
         Burhinus oedicnemus
         Coracias garrulus
         Mergus albellus
         Cygnus cygnus
         Phalacrocorax pygmeus
         Philomachus pugnax
Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
         Pelecanus crispus
         Mergus albellus
         Cygnus cygnus
         Phalacrocorax pygmeus
         Anser albifrons
        toate speciile de rate

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta,
fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

c. Vulnerabilitate:

Activitatile care pot avea impact asupra populatiilor de pasari pe raza Judetului Valcea ar putea fi : tratarea culturilor agricole cu diferite
substante fitosanitare de pe terenurile agricole invecinate sitului si in interiorul acestuia, ar putea afecta populatiile de pasari ; zone care au un
impact negativ asupra mediului datorita impurificarii cu poluati a apei, solului si panzei freatice: - Batalurile de depozitare deseuri chimice
periculoase provenite de la S.C, Oltchim S.A.si U.S.G. S.A. (zona Stuparei dreapta tehnic a raului Olt in apropierea cursului de apa),
deversarile de ape reziduale cu incarcare de poluanti anorganici si organici; - Depozitul de cenusa al S.C. CET S.A. (stanga tehnic al Raului
Olt, zona Bercioiu -Cremenari).

d. Desemnarea sitului (vezi observatiile privind datele cantitative mai jos):

Prin HG 2151/2004 a fost instituit regimul de arie de protectie speciala avifaunistica pentru lacurile de acumulare Strejesti si Slatina, iar pentru
lacul de acumulare Ipotesti s-a obtinut avizul favorabil cu nr 820/CJ/08.08.2005 al Academiei Romane Comisia Monumentelor Naturii zone
care fac parte din acest sit

e. Tip de proprietate:
Forma de proprietate pentru acest sit este in proportie de 45% proprietate publica si 55% proprietate privata

f. ACTIVITATILE ANTROPICE SI EFECTELE LOR ÎN SIT SI ÎN VECINATATE

f.1. Activitati antropice, consecintele lor generale si suprafata din sit afectata
- Activitati si consecinte în interiorul sitului
Cod Activitate Intensitate % Infl.

100 Cultivare C 30 0 140 Pasunatul C 20 0
160 Managementul forestier general B 10 - 170 Cresterea animalelor C 5 0
210 Pescuit profesionist(industrial) B 30 - 220 Pescuit sportiv C 10 0
230 Vanatoare A 100 - 300 Extragere de nisip si pietris A 20 -
502 Drumuri, drumuri auto C 1 0 511 Linii electrice B 10 0
870 Diguri, indiguiri, plje artificiale B 30 0 411 Fabrici A 1 -
420 Descarcari A 1 - 422 Depozitarea deseurilor industriale A 1 -
421 Depozitarea deseurilor menajere C 1 0 440 Stocuri de materiale C -

- Activitati si consecinte în jurul sitului
Cod Activitate Intensitate % Infl.

100 Cultivare C 80 0 140 Pasunatul C 30 0
160 Managementul forestier general B 2 0 411 Fabrici A -
502 Drumuri, drumuri auto C 1 0

f.2. Managementul sitului

Planuri de management ale sitului:
In cadrul acestui sit se afla ASPA Iris Malu Rosu, aflata in custodia Asociatiei pentru Protectia Mediului si Agricultura Draganesti Olt, pentru care
a intocmit regulamentul de organizare si functionare pentru care a primit avizul favorabil nr.953/CJ/20.02.2006 al Academiei Romane CMN. In
prezent nu exista plan de management pentru întregul sit.

Acumularea Govora cu baltile adiacente - 480 Ha luciu de  apa -Llacul de acumulare  Govora are 434 ha.

Lacul este populat astfel:

                             Specii pasnice                                                              

       Caras           greutate medie 100g                                              

       Babusca      greutate medie  100g                                              

       Scobar         greutate medie 600g                                                 

       Mreana        greutate medie 600g                                               

       Rosioara     greutatea medie 100g

       Oblete         greutatea medie 100g

                            Specii rapitoare

       Somn          greutatea medie    200g

       Clean           greutate medie     100g

       Avat            greutatea medie   150g

       Stiuca         greutatea medie  1500g

Se pot prinde intamplator si urmatoarele speci de pesti:    biban, platica, gambusie, boarta, ghibort.

Cantitatea de peste estimata pe zona de pescuit(Lacul de acumulare Govora) este de aprox.131 000 kg

Acumularea Ramnicu Valcea face partea din zonele incluse in situl  aria de protectie speciala ROSPA0106 numit si  Oltul inferior alaturi de alte 6 acumulari din 2006. 


a. DESCRIEREA ROSPA0106
         N04 5 331 Plaje de nisip
         N06 25 511, 512 Râuri, lacuri
         N12 33 211 - 213 Culturi (teren arabil)
         N14 12 231 Pasuni
         N15 6 242, 243 Alte terenuri arabile
         N16 16 311 Paduri de foioase
         N26 3 324 Habitate de paduri (paduri în tranzitie)
a.1 Alte caracteristici ale sitului:
       In sit sunt incluse un numar de 7 lacuri de acumulare de pe raul Olt : Rm. Valcea, Raureni, Govora, Babeni, Ionesti, Zavideni, Dragasani.
       Urmare instalarii in acest bazin hidrografic a unor conditii favorabile cuibaritului si hranei multor specii de pasari de apa s-a putut observa de la
       an la an o crestere semnificativa de pasari atat ca diversitate cat si ca numar de indivizi in perioada de vara si de iarna.
b. Calitate si importanta:
          SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.
                  Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform
                  datelor avem urmatoarele categorii:
                              a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 14
                              b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor
                                  migratoare (Bonn): 81
                              c) numar de specii periclitate la nivel global: 2
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
         Aythya nyroca
         Ciconia ciconia
         Ixobrichus minutus
         Burhinus oedicnemus
         Coracias garrulus
         Mergus albellus
         Cygnus cygnus
         Phalacrocorax pygmeus
         Philomachus pugnax
Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
         Pelecanus crispus
         Mergus albellus
         Cygnus cygnus
         Phalacrocorax pygmeus
         Anser albifrons
        toate speciile de rate

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta,
fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

c. Vulnerabilitate:

Activitatile care pot avea impact asupra populatiilor de pasari pe raza Judetului Valcea ar putea fi : tratarea culturilor agricole cu diferite
substante fitosanitare de pe terenurile agricole invecinate sitului si in interiorul acestuia, ar putea afecta populatiile de pasari ; zone care au un
impact negativ asupra mediului datorita impurificarii cu poluati a apei, solului si panzei freatice: - Batalurile de depozitare deseuri chimice
periculoase provenite de la S.C, Oltchim S.A.si U.S.G. S.A. (zona Stuparei dreapta tehnic a raului Olt in apropierea cursului de apa),
deversarile de ape reziduale cu incarcare de poluanti anorganici si organici; - Depozitul de cenusa al S.C. CET S.A. (stanga tehnic al Raului
Olt, zona Bercioiu -Cremenari).

d. Desemnarea sitului (vezi observatiile privind datele cantitative mai jos):

Prin HG 2151/2004 a fost instituit regimul de arie de protectie speciala avifaunistica pentru lacurile de acumulare Strejesti si Slatina, iar pentru
lacul de acumulare Ipotesti s-a obtinut avizul favorabil cu nr 820/CJ/08.08.2005 al Academiei Romane Comisia Monumentelor Naturii zone
care fac parte din acest sit

e. Tip de proprietate:
Forma de proprietate pentru acest sit este in proportie de 45% proprietate publica si 55% proprietate privata

f. ACTIVITATILE ANTROPICE SI EFECTELE LOR ÎN SIT SI ÎN VECINATATE

f.1. Activitati antropice, consecintele lor generale si suprafata din sit afectata
- Activitati si consecinte în interiorul sitului
Cod Activitate Intensitate % Infl.

100 Cultivare C 30 0 140 Pasunatul C 20 0
160 Managementul forestier general B 10 - 170 Cresterea animalelor C 5 0
210 Pescuit profesionist(industrial) B 30 - 220 Pescuit sportiv C 10 0
230 Vanatoare A 100 - 300 Extragere de nisip si pietris A 20 -
502 Drumuri, drumuri auto C 1 0 511 Linii electrice B 10 0
870 Diguri, indiguiri, plje artificiale B 30 0 411 Fabrici A 1 -
420 Descarcari A 1 - 422 Depozitarea deseurilor industriale A 1 -
421 Depozitarea deseurilor menajere C 1 0 440 Stocuri de materiale C -

- Activitati si consecinte în jurul sitului
Cod Activitate Intensitate % Infl.

100 Cultivare C 80 0 140 Pasunatul C 30 0
160 Managementul forestier general B 2 0 411 Fabrici A -
502 Drumuri, drumuri auto C 1 0

f.2. Managementul sitului

Planuri de management ale sitului:
In cadrul acestui sit se afla ASPA Iris Malu Rosu, aflata in custodia Asociatiei pentru Protectia Mediului si Agricultura Draganesti Olt, pentru care
a intocmit regulamentul de organizare si functionare pentru care a primit avizul favorabil nr.953/CJ/20.02.2006 al Academiei Romane CMN. In
prezent nu exista plan de management pentru întregul sit.

Acumularea Babeni cu baltile adiacente - 910 Ha luciu de apa - Lacul de acumulare Babeni area o suprafata de 904,96 ha.

Lacul este populat astfel:

                             Specii pasnice                                                              

       Caras           greutate medie 100g                                              

       Babusca      greutate medie  100g                                              

       Scobar         greutate medie 600g                                                 

       Mreana        greutate medie 600g                                               

       Rosioara     greutatea medie 100g

       Oblete         greutatea medie 100g

                            Specii rapitoare

       Somn          greutatea medie    200g

       Clean           greutate medie     100g

       Avat            greutatea medie   150g

       Stiuca         greutatea medie  1500g

Se pot prinde intamplator si urmatoarele speci de pesti:    biban, platica, gambusie, boarta, ghibort.

Cantitatea de peste estimata pe zona de pescuit(Lacul de acumulare Babeni) este de aprox.275 000 kg.

Acumularea Babeni face partea din zonele incluse in situl  aria de protectie speciala ROSPA0106 numit si  Oltul inferior alaturi de alte 6 acumulari din 2006. 


a. DESCRIEREA ROSPA0106
         N04 5 331 Plaje de nisip
         N06 25 511, 512 Râuri, lacuri
         N12 33 211 - 213 Culturi (teren arabil)
         N14 12 231 Pasuni
         N15 6 242, 243 Alte terenuri arabile
         N16 16 311 Paduri de foioase
         N26 3 324 Habitate de paduri (paduri în tranzitie)
a.1 Alte caracteristici ale sitului:
       In sit sunt incluse un numar de 7 lacuri de acumulare de pe raul Olt : Rm. Valcea, Raureni, Govora, Babeni, Ionesti, Zavideni, Dragasani.
       Urmare instalarii in acest bazin hidrografic a unor conditii favorabile cuibaritului si hranei multor specii de pasari de apa s-a putut observa de la
       an la an o crestere semnificativa de pasari atat ca diversitate cat si ca numar de indivizi in perioada de vara si de iarna.
b. Calitate si importanta:
          SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.
                  Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform
                  datelor avem urmatoarele categorii:
                              a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 14
                              b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor
                                  migratoare (Bonn): 81
                              c) numar de specii periclitate la nivel global: 2
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
         Aythya nyroca
         Ciconia ciconia
         Ixobrichus minutus
         Burhinus oedicnemus
         Coracias garrulus
         Mergus albellus
         Cygnus cygnus
         Phalacrocorax pygmeus
         Philomachus pugnax
Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
         Pelecanus crispus
         Mergus albellus
         Cygnus cygnus
         Phalacrocorax pygmeus
         Anser albifrons
        toate speciile de rate

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta,
fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

c. Vulnerabilitate:

Activitatile care pot avea impact asupra populatiilor de pasari pe raza Judetului Valcea ar putea fi : tratarea culturilor agricole cu diferite
substante fitosanitare de pe terenurile agricole invecinate sitului si in interiorul acestuia, ar putea afecta populatiile de pasari ; zone care au un
impact negativ asupra mediului datorita impurificarii cu poluati a apei, solului si panzei freatice: - Batalurile de depozitare deseuri chimice
periculoase provenite de la S.C, Oltchim S.A.si U.S.G. S.A. (zona Stuparei dreapta tehnic a raului Olt in apropierea cursului de apa),
deversarile de ape reziduale cu incarcare de poluanti anorganici si organici; - Depozitul de cenusa al S.C. CET S.A. (stanga tehnic al Raului
Olt, zona Bercioiu -Cremenari).

d. Desemnarea sitului (vezi observatiile privind datele cantitative mai jos):

Prin HG 2151/2004 a fost instituit regimul de arie de protectie speciala avifaunistica pentru lacurile de acumulare Strejesti si Slatina, iar pentru
lacul de acumulare Ipotesti s-a obtinut avizul favorabil cu nr 820/CJ/08.08.2005 al Academiei Romane Comisia Monumentelor Naturii zone
care fac parte din acest sit

e. Tip de proprietate:
Forma de proprietate pentru acest sit este in proportie de 45% proprietate publica si 55% proprietate privata

f. ACTIVITATILE ANTROPICE SI EFECTELE LOR ÎN SIT SI ÎN VECINATATE

f.1. Activitati antropice, consecintele lor generale si suprafata din sit afectata
- Activitati si consecinte în interiorul sitului
Cod Activitate Intensitate % Infl.

100 Cultivare C 30 0 140 Pasunatul C 20 0
160 Managementul forestier general B 10 - 170 Cresterea animalelor C 5 0
210 Pescuit profesionist(industrial) B 30 - 220 Pescuit sportiv C 10 0
230 Vanatoare A 100 - 300 Extragere de nisip si pietris A 20 -
502 Drumuri, drumuri auto C 1 0 511 Linii electrice B 10 0
870 Diguri, indiguiri, plje artificiale B 30 0 411 Fabrici A 1 -
420 Descarcari A 1 - 422 Depozitarea deseurilor industriale A 1 -
421 Depozitarea deseurilor menajere C 1 0 440 Stocuri de materiale C -

- Activitati si consecinte în jurul sitului
Cod Activitate Intensitate % Infl.

100 Cultivare C 80 0 140 Pasunatul C 30 0
160 Managementul forestier general B 2 0 411 Fabrici A -
502 Drumuri, drumuri auto C 1 0

f.2. Managementul sitului

Planuri de management ale sitului:
In cadrul acestui sit se afla ASPA Iris Malu Rosu, aflata in custodia Asociatiei pentru Protectia Mediului si Agricultura Draganesti Olt, pentru care
a intocmit regulamentul de organizare si functionare pentru care a primit avizul favorabil nr.953/CJ/20.02.2006 al Academiei Romane CMN. In
prezent nu exista plan de management pentru întregul sit.

Acumularea Ionesti cu baltile adiacente - 470 Ha luciu de apa - Lacul de acumularea Ionesti are o suprafata de 466 ha.

Lacul este populat astfel:

                             Specii pasnice                                                              

       Caras           greutate medie 100g                                              

       Babusca      greutate medie  100g                                              

       Scobar         greutate medie 600g                                                 

       Mreana        greutate medie 600g                                               

       Rosioara     greutatea medie 100g

       Oblete         greutatea medie 100g

                            Specii rapitoare

       Somn          greutatea medie    200g

       Clean           greutate medie     100g

       Avat            greutatea medie   150g

       Stiuca         greutatea medie  1500g

Se pot prinde intamplator si urmatoarele speci de pesti:    biban, platica, gambusie, boarta, ghibort.

Cantitatea de peste estimata pe zona de pescuit(Lacul de acumulare Ionesti) este de aprox.140 000 kg.

Acumularea Ionesti face partea din zonele incluse in situl  aria de protectie speciala ROSPA0106 numit si  Oltul inferior alaturi de alte 6 acumulari din 2006. 


a. DESCRIEREA ROSPA0106
         N04 5 331 Plaje de nisip
         N06 25 511, 512 Râuri, lacuri
         N12 33 211 - 213 Culturi (teren arabil)
         N14 12 231 Pasuni
         N15 6 242, 243 Alte terenuri arabile
         N16 16 311 Paduri de foioase
         N26 3 324 Habitate de paduri (paduri în tranzitie)
a.1 Alte caracteristici ale sitului:
       In sit sunt incluse un numar de 7 lacuri de acumulare de pe raul Olt : Rm. Valcea, Raureni, Govora, Babeni, Ionesti, Zavideni, Dragasani.
       Urmare instalarii in acest bazin hidrografic a unor conditii favorabile cuibaritului si hranei multor specii de pasari de apa s-a putut observa de la
       an la an o crestere semnificativa de pasari atat ca diversitate cat si ca numar de indivizi in perioada de vara si de iarna.
b. Calitate si importanta:
          SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.
                  Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform
                  datelor avem urmatoarele categorii:
                              a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 14
                              b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor
                                  migratoare (Bonn): 81
                              c) numar de specii periclitate la nivel global: 2
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
         Aythya nyroca
         Ciconia ciconia
         Ixobrichus minutus
         Burhinus oedicnemus
         Coracias garrulus
         Mergus albellus
         Cygnus cygnus
         Phalacrocorax pygmeus
         Philomachus pugnax
Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
         Pelecanus crispus
         Mergus albellus
         Cygnus cygnus
         Phalacrocorax pygmeus
         Anser albifrons
        toate speciile de rate

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta,
fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

c. Vulnerabilitate:

Activitatile care pot avea impact asupra populatiilor de pasari pe raza Judetului Valcea ar putea fi : tratarea culturilor agricole cu diferite
substante fitosanitare de pe terenurile agricole invecinate sitului si in interiorul acestuia, ar putea afecta populatiile de pasari ; zone care au un
impact negativ asupra mediului datorita impurificarii cu poluati a apei, solului si panzei freatice: - Batalurile de depozitare deseuri chimice
periculoase provenite de la S.C, Oltchim S.A.si U.S.G. S.A. (zona Stuparei dreapta tehnic a raului Olt in apropierea cursului de apa),
deversarile de ape reziduale cu incarcare de poluanti anorganici si organici; - Depozitul de cenusa al S.C. CET S.A. (stanga tehnic al Raului
Olt, zona Bercioiu -Cremenari).

d. Desemnarea sitului (vezi observatiile privind datele cantitative mai jos):

Prin HG 2151/2004 a fost instituit regimul de arie de protectie speciala avifaunistica pentru lacurile de acumulare Strejesti si Slatina, iar pentru
lacul de acumulare Ipotesti s-a obtinut avizul favorabil cu nr 820/CJ/08.08.2005 al Academiei Romane Comisia Monumentelor Naturii zone
care fac parte din acest sit

e. Tip de proprietate:
Forma de proprietate pentru acest sit este in proportie de 45% proprietate publica si 55% proprietate privata

f. ACTIVITATILE ANTROPICE SI EFECTELE LOR ÎN SIT SI ÎN VECINATATE

f.1. Activitati antropice, consecintele lor generale si suprafata din sit afectata
- Activitati si consecinte în interiorul sitului
Cod Activitate Intensitate % Infl.

100 Cultivare C 30 0 140 Pasunatul C 20 0
160 Managementul forestier general B 10 - 170 Cresterea animalelor C 5 0
210 Pescuit profesionist(industrial) B 30 - 220 Pescuit sportiv C 10 0
230 Vanatoare A 100 - 300 Extragere de nisip si pietris A 20 -
502 Drumuri, drumuri auto C 1 0 511 Linii electrice B 10 0
870 Diguri, indiguiri, plje artificiale B 30 0 411 Fabrici A 1 -
420 Descarcari A 1 - 422 Depozitarea deseurilor industriale A 1 -
421 Depozitarea deseurilor menajere C 1 0 440 Stocuri de materiale C -

- Activitati si consecinte în jurul sitului
Cod Activitate Intensitate % Infl.

100 Cultivare C 80 0 140 Pasunatul C 30 0
160 Managementul forestier general B 2 0 411 Fabrici A -
502 Drumuri, drumuri auto C 1 0

f.2. Managementul sitului

Planuri de management ale sitului:
In cadrul acestui sit se afla ASPA Iris Malu Rosu, aflata in custodia Asociatiei pentru Protectia Mediului si Agricultura Draganesti Olt, pentru care
a intocmit regulamentul de organizare si functionare pentru care a primit avizul favorabil nr.953/CJ/20.02.2006 al Academiei Romane CMN. In
prezent nu exista plan de management pentru întregul sit.

Acumularea Dragasani cu baltile adiacente - 950 Ha luciu de apa - Lacul de acumulare Dragasani  are o suprafata de 950 ha.

Lacul este populat astfel:

                             Specii pasnice                                                              

       Caras           greutate medie 100g                                              

       Babusca      greutate medie  100g                                              

       Scobar         greutate medie 600g                                                 

       Mreana        greutate medie 600g                                               

       Rosioara     greutatea medie 100g

       Oblete         greutatea medie 100g

                            Specii rapitoare

       Somn          greutatea medie    200g

       Clean           greutate medie     100g

       Avat            greutatea medie   150g

       Stiuca         greutatea medie  1500g

 

Se pot prinde intamplator si urmatoarele speci de pesti:    biban, platica, gambusie, boarta, ghibort.

Cantitatea de peste estimata pe zona de pescuit(Lacul de acumulare Dragasani) este de 350 000 kg.

Acumularea Ramnicu Valcea face partea din zonele incluse in situl  aria de protectie speciala ROSPA0106 numit si  Oltul inferior alaturi de alte 6 acumulari din 2006. 


a. DESCRIEREA ROSPA0106
         N04 5 331 Plaje de nisip
         N06 25 511, 512 Râuri, lacuri
         N12 33 211 - 213 Culturi (teren arabil)
         N14 12 231 Pasuni
         N15 6 242, 243 Alte terenuri arabile
         N16 16 311 Paduri de foioase
         N26 3 324 Habitate de paduri (paduri în tranzitie)
a.1 Alte caracteristici ale sitului:
       In sit sunt incluse un numar de 7 lacuri de acumulare de pe raul Olt : Rm. Valcea, Raureni, Govora, Babeni, Ionesti, Zavideni, Dragasani.
       Urmare instalarii in acest bazin hidrografic a unor conditii favorabile cuibaritului si hranei multor specii de pasari de apa s-a putut observa de la
       an la an o crestere semnificativa de pasari atat ca diversitate cat si ca numar de indivizi in perioada de vara si de iarna.
b. Calitate si importanta:
          SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.
                  Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform
                  datelor avem urmatoarele categorii:
                              a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 14
                              b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor
                                  migratoare (Bonn): 81
                              c) numar de specii periclitate la nivel global: 2
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
         Aythya nyroca
         Ciconia ciconia
         Ixobrichus minutus
         Burhinus oedicnemus
         Coracias garrulus
         Mergus albellus
         Cygnus cygnus
         Phalacrocorax pygmeus
         Philomachus pugnax
Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
         Pelecanus crispus
         Mergus albellus
         Cygnus cygnus
         Phalacrocorax pygmeus
         Anser albifrons
        toate speciile de rate

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta,
fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

c. Vulnerabilitate:

Activitatile care pot avea impact asupra populatiilor de pasari pe raza Judetului Valcea ar putea fi : tratarea culturilor agricole cu diferite
substante fitosanitare de pe terenurile agricole invecinate sitului si in interiorul acestuia, ar putea afecta populatiile de pasari ; zone care au un
impact negativ asupra mediului datorita impurificarii cu poluati a apei, solului si panzei freatice: - Batalurile de depozitare deseuri chimice
periculoase provenite de la S.C, Oltchim S.A.si U.S.G. S.A. (zona Stuparei dreapta tehnic a raului Olt in apropierea cursului de apa),
deversarile de ape reziduale cu incarcare de poluanti anorganici si organici; - Depozitul de cenusa al S.C. CET S.A. (stanga tehnic al Raului
Olt, zona Bercioiu -Cremenari).

d. Desemnarea sitului (vezi observatiile privind datele cantitative mai jos):

Prin HG 2151/2004 a fost instituit regimul de arie de protectie speciala avifaunistica pentru lacurile de acumulare Strejesti si Slatina, iar pentru
lacul de acumulare Ipotesti s-a obtinut avizul favorabil cu nr 820/CJ/08.08.2005 al Academiei Romane Comisia Monumentelor Naturii zone
care fac parte din acest sit

e. Tip de proprietate:
Forma de proprietate pentru acest sit este in proportie de 45% proprietate publica si 55% proprietate privata

f. ACTIVITATILE ANTROPICE SI EFECTELE LOR ÎN SIT SI ÎN VECINATATE

f.1. Activitati antropice, consecintele lor generale si suprafata din sit afectata
- Activitati si consecinte în interiorul sitului
Cod Activitate Intensitate % Infl.

100 Cultivare C 30 0 140 Pasunatul C 20 0
160 Managementul forestier general B 10 - 170 Cresterea animalelor C 5 0
210 Pescuit profesionist(industrial) B 30 - 220 Pescuit sportiv C 10 0
230 Vanatoare A 100 - 300 Extragere de nisip si pietris A 20 -
502 Drumuri, drumuri auto C 1 0 511 Linii electrice B 10 0
870 Diguri, indiguiri, plje artificiale B 30 0 411 Fabrici A 1 -
420 Descarcari A 1 - 422 Depozitarea deseurilor industriale A 1 -
421 Depozitarea deseurilor menajere C 1 0 440 Stocuri de materiale C -

- Activitati si consecinte în jurul sitului
Cod Activitate Intensitate % Infl.

100 Cultivare C 80 0 140 Pasunatul C 30 0
160 Managementul forestier general B 2 0 411 Fabrici A -
502 Drumuri, drumuri auto C 1 0

f.2. Managementul sitului

Planuri de management ale sitului:
In cadrul acestui sit se afla ASPA Iris Malu Rosu, aflata in custodia Asociatiei pentru Protectia Mediului si Agricultura Draganesti Olt, pentru care
a intocmit regulamentul de organizare si functionare pentru care a primit avizul favorabil nr.953/CJ/20.02.2006 al Academiei Romane CMN. In
prezent nu exista plan de management pentru întregul sit.

Raul Olanesti - 20 Kmcu paraiele :

 - Cheia

 - Bacea

 - Manzu

 

Lotrul inferior - 40 Km - de la baraul Bradisor la confluenta cu Raul Olt

 • Cerna  - 68 km-Slatioara - Balcesti
 • Taraia - 23 Km - Milcioi - Garlicea

Boia cu paraiele :

 • Boia Mica 12 Km
 • Boia Mare 25 Km

Valea Calinesti 14 Kmcu paraiele:

 • Calinesti
 • Susita
 • Soci
 • Lotrisor de la Muntele Robu la confluenta cu Raul Olt

 

Valea Robesti - 8 Km de la izvoare la confluenta cu Raul Olt.

Lacul de acumulare Robesti este situat in albia Raului Olt, in partea de nor-est a Judetului Valcea, cu o suprafata de 171,78 ha luciu de apa.

Lacul este populat astfel:

                             Specii pasnice                                                              

       Caras           greutate medie 100g                                              

       Babusca      greutate medie  100g                                              

       Scobar         greutate medie 600g                                                 

       Mreana        greutate medie 600g                                               

       Rosioara     greutatea medie 100g

       Oblete         greutatea medie 100g

                            Specii rapitoare

       Somn          greutatea medie    200g

       Clean           greutate medie     100g

       Avat            greutatea medie   150g

       Stiuca         greutatea medie  1500g

 

Cantitatea de peste estimata pe zona de pescuit(Lacul de acumulare Robesti) este de 51.534 kg

Topolog

23 Km - Milcioiu - Garlistea

 
Raul Topolog este un afluent la Oltului ce izvoraste din Muntii Fagaras, la poalele varfului Negoiu. El se formeaza pe versantul sudic al Muntilor Fagaras, la confluenta a douabrate: Izvorul Scarii si Izvorul Negoiului. Raul Topolog traverseaza Judetele Arges si Valcea, comuna Galiciea din Judetul Valcea reprezentand punctul de varsare. El primeste 6 afluenti de dreapta si 7 de stanga, traversand 15 localitati.
 
Suprafata bazinului Raului Topolog de la izvoare la varsare este de 54 km2, iar lungimealui este 83,7 km.

Acumularea Caineni

Acumularea Caineni parte din salba de hidrocentale de pe Olt

Lacul este populat astfel:

                             Specii pasnice                                                              

       Caras           greutate medie 100g                                              

       Babusca      greutate medie  100g                                              

       Scobar         greutate medie 600g                                                 

       Mreana        greutate medie 600g                                               

       Rosioara     greutatea medie 100g

       Oblete         greutatea medie 100g

                            Specii rapitoare

       Somn          greutatea medie    200g

       Clean           greutate medie     100g

       Avat            greutatea medie   150g

       Stiuca         greutatea medie  1500g

Se pot prinde intamplator si urmatoarele speci de pesti:    biban, platica, gambusie, boarta, ghibort.

Cantitatea de peste estimata pe zona de pescuit(Lacul de acumulare Caineni) este de aprox.70 000 kg

 

 

 

Se pot prinde intamplator si urmatoarele speci de pesti:    biban, platica, gambusie, boarta, ghibort.

 

 

Se pot prinde intamplator si urmatoarele speci de pesti:    biban, platica, gambusie, boarta, ghibort.

Acumularea Gura Lotrului cu balta adiacenta Proieni au in exploatare 148 a luciu de apa

Acumularea Daesti

Acumularea Daesti cu baltile adiacente - 210 Ha luciu de apa. Lacul de acumulare Daesti este amplasat pe Raul Olt, la o distanta de circa 8Km de Rm.Valcea spre nord, cu o suprafata de 175,6 ha si o lungime de 6,3 km. Suprafata de 34,4 ha este aferenta baltilor adiacente.

Lacul este populat astfel:

                             Specii pasnice                                                              

       Caras           greutate medie 100g                                              

       Babusca      greutate medie  100g                                              

       Scobar         greutate medie 600g                                                 

       Mreana        greutate medie 600g                                               

       Rosioara     greutatea medie 100g

       Oblete         greutatea medie 100g

                            Specii rapitoare

       Somn          greutatea medie    200g

       Clean           greutate medie     100g

       Avat            greutatea medie   150g

       Stiuca         greutatea medie  1500g

Se pot prinde intamplator si urmatoarele speci de pesti:    biban, platica, gambusie, boarta, ghibort.

Cantitatea de peste estimata pe zona de pescuit(Lacul de acumulare Daesti) este de aprox.53 000 kg

Acumularea Calimanesti

Calimanesti -cu baltile alaturate - 90 Ha luciu de apa. lacl de acumulrea Calimanesti are 59,85 ha.

Lacul este populat astfel:

                             Specii pasnice                                                              

       Caras           greutate medie 100g                                              

       Babusca      greutate medie  100g                                              

       Scobar         greutate medie 600g                                                 

       Mreana        greutate medie 600g                                               

       Rosioara     greutatea medie 100g

       Oblete         greutatea medie 100g

                            Specii rapitoare

       Somn          greutatea medie    200g

       Clean           greutate medie     100g

       Avat            greutatea medie   150g

       Stiuca         greutatea medie  1500g

Se pot prinde intamplator si urmatoarele speci de pesti:    biban, platica, gambusie, boarta, ghibort.

Cantitatea de peste estimata pe zona de pescuit(Lacul de acumulare Calimanesti) este de aprox.20 000 kg