loader
  • Acasă
  • Fonduri de vânătoare

Fonduri de vânătoare

Tatarasi

Limita nordică:

Nord:

Limita estică:

Est:

Limita sudică:

Sud:

Limita vestică:

Vest:

 1 TĂTĂRUŞI     Gestionat de Asociaţia Judeţeană a Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi Iaşi pe baza contractului nr. 20403, încheiat la data 14.11.2011.

Motca

Limita nordică:

Limita estică:

Limita sudică:

Limita vestică:

Miroslovesti

Limita nordică:

De la pod peste râul Moldova (drum Păstrăveni - Soci) pe drum până la intersecţia cu E585 (Roman - Suceava) - pe E585 până la intersecţia cu drumul de piatră spre satul Soci - pe drum până în Soci - din Soci pe drum până la intersecţia cu şoseaua Mirolsoveşti – Brăteşti - iar apoi pe şosea prin Brăteşti - intersecţia cu şoseaua Roman - Paşcani (Ungurenaşu) Spital comunal - Depou C.F.R. Paşcan

Limita estică:

Din Depoul C.F.R. Paşcani - pe calea ferată până la Halta C.F.R. Mogoşeşti - Siret.

Limita sudică:

 Halta C.F.R. Mogoşeşti – Siret - drum Mogoşeşti – Siret -Muncelu de Sus - până la intersecţia cu drumul Hălăuceşti - Hanul Ancuţei, pe drum până la intersecţia cu E585 (Roman - Suceava) - pe  E585 până la Hanul Ancuţei - pe drum Hanul Ancuţei până la râul Moldova - Pod Tupilaţi

Limita vestică:

 De la pod Tupilaţi peste râul Moldova pe drumul Hanul Ancuţei – Tupilaţi - pe râul Moldova până la pod peste răul Moldova pe drumul Soci - Păstrăven

Fondul cinegetic Mirosloveni este administrat de Avps Iasi in baza contractului nr.:               din data de:

Halaucesti

Limita nordică:

NORD:De la Hanul Ancuţei pe E585 până la intersecţia cu drumul Hanul Ancuţei – Hălăuceşti, pe drum până la intersecţia cu drumul spre Muncelu de Sus pe drumul Muncelu de Sus – Halta C.F.R. Mogoşeşti Siret – drum de piatră Mogoşeşti Siret – Kogălniceni – Oboroceni (intersecţia drumurilor A.I. Cuza Heleşteni – Heleşteni - Kogălniceni).

 

 

 

Limita estică:

EST: Oboroceni – pe drumul A.I. Cuza până la intersecţia cu drumul spre Fărcăşeni – pe drum până în Fărcăşeni, apoi pe culmea A.I.Cuza până la popasul ,,Trei Iazuri” şi în continuare pe şoseaua Tîrgu Frumos – Roman până la limita cu judeţul Neamţ.

Limita sudică:

SUD: De la Iugani pe limita de judeţ până la intersecţia cu şoseaua Tîrgu Frumos – Roman, apoi pe şoseaua Tîrgu Frumos – Roman până la intersecţia cu limita judeţului Neamţ.

Limita vestică:

VEST: De la Hanul Ancuţei pe limita de judeţ până la localitatea Iugani.

Stolniceni Prajescu

Limita nordică:

 NORD: Calea ferată Depou Paşcani până în Staţia C.F.R. Ruginoasa.

 

 

 

Limita estică:

 EST: Staţia C.F.R. Ruginoasa pe şoseaua Ruginoasa - Hărmăneasa - Heleşteni - Oboroceni (intersecţia drumurilor A. I. Cuza – Heleşteni – Kogălniceni).

Limita sudică:

 SUD:  Halta C.F.R. Mogoşeşti – Siret - drum piatră Mogoşeşti – Siret - Kogălniceni - Oboroceni (intersecţia drumurilor A. I. Cuza – Heleşteni – Heleşteni-Kogălniceni).

Limita vestică:

 VEST: Din Depoul C.F.R. Paşcani – pe calea ferată până la halta C.F.R. Mogoşeşti - Siret.

Stroiesti

Limita nordică:

 NORD: Din centrul satului Stroieşti pe drumul Stroieşti – Băiceni (comuna Todireşti) – Balş, până la intersecţia cu drumul Băiceni (comuna Cucuteni) – Cotnari.

 

 

 

Limita estică:

 EST:  De la intersecţia drumului Băiceni (comuna Cucuteni) Cotnari – pe drum prin Băiceni (comuna Cucuteni) – Cucuteni – Săcăreşti – pe pârâul Cucuteni până la drumul ce duce spre Costeşti, apoi pe drum prin Costeşti până la intersecţia cu drumul european E583.

Limita sudică:

SUD: Din Depoul C.F.R. Paşcani, pe calea ferată, până la intersecţia cu drumul comunal Holeşteni (pod pasaj C.F.R.), apoi pe drumul European E583, până la intersecţia cu drumul ce duce la Costeşti.

Limita vestică:

VEST: Din Depoul C.F.R. Paşcani – pe şoseaua Paşcani – Blageşti – Hărmăneştii Vechi – centrul satului Stroieşti.

Harmanesti

Limita nordică:

NORD: De la podul peste pârâul lui Pulpa – pe râul Siret până unde se apropie de drumul Lespezi Budeni – din curba râului Siret până la drumul spre Lespezi, apoi pe drumul Lespezi – Dumbrava – Vînători, apoi pe limita pădurii (u.a. 9, 8, 81, 82) limită O.S. Hîrlău.

 

 

 

Limita estică:

 EST:  Limita pădurii u.a. 82 pe culmea limită cu O.S. Hîrlău până în centrul satului Stroieşti – drumul ce duce spre Cotnari.

Limita sudică:

SUD:  Din Depoul C.F.R. Paşcani – pe şoseaua Paşcani – Blăgeşti – Hărmăneştii Vechi – centrul satului Stroieşti.

Limita vestică:

 VEST:  Din Depoul C.F.R. Paşcani – pe calea ferată Paşcani – Heci până la podul peste pârâul lui Pulpa.

Catalina

Limita nordică:

NORD:  De la intersecţia cu D.N. 28 pe şoseaua Hîrlău – Pîrcovaci, până în centru, apoi pe drumul de pământ Pîrcovaci – Sticlăria până la intersecţia cu culmea Sângeap – apoi pe culmea Sângeap până la limita cu O.S. Paşcani.

 

 

 

Limita estică:

 EST:  Din Hîrlău pe D.N. 28 până la Cotnari – Combinat.

Limita sudică:

 SUD:  De la I.A.S. Cotnari (Combinat) pe drumul Cotnari – Cîrjoaia – Băiceni (comuna Todireşti) – Stroieşti (centrul satului).

Limita vestică:

 VEST: De la limita cu O.S. Paşcani pe culmea limită cu O.S. Hîrlău până în centrul satului Stroieşti.

Hodora

Limita nordică:

 NORD: De la intersecţia DN 28 cu drumul Buhalniţa – Cepleniţa – pe drum până la Cepleniţa şi în continuare pe drumul de pământ Cepleniţa – Petroşica până la intersecţia cu pârâul Gurguiata.

 

 

.

Limita estică:

 EST: De la intersecţia drumului Cepleniţa – Pietroşica cu pârâul Gurguiata, pe pârâul Gurguiata până la intersecţia cu drumul Coarnele Caprei – Belceşti, apoi pe drum prin Belceşti până la podul peste Bahlui.

Limita sudică:

 SUD:  De la podul peste Bahlui – pe râul Bahlui ce trece prin Acumularea Tansa – sat Liteni, apoi pe drumul Liteni – Balş – până la intersecţia drumurilor Băiceni (comuna Cucuteni) Cotnari – Stroieşti – Băiceni (comuna Todireşti) Balş.

Limita vestică:

 VEST: De la intersecţia drumurilor Băiceni (comuna Cucuteni) Cotnari – Stroieşti – Băiceni (comuna Todireşti) Balş – pe drumul ce trece prin Cotnari până la intersecţia cu D.N. 28, apoi pe D.N. 28 până la intersecţia cu drumul Buhalniţa – Cepleniţa

Bals Boureni

Limita nordică:

NORD: De la podul peste Bahlui (şoseaua Belceşti – Coarnele Caprei) – pe râul Bahlui ce trece prin acumularea Tansa – sat Liteni, apoi pe drumul Liteni – Balş până la intersecţia drumului Băiceni (comuna Cucuteni) – Cotnari.

 

 

 

Limita estică:

 EST: De la intersecţia drumului Tîrgu Frumos – Războieni cu drumul Podişu – Belceşti pe drum prin Podişu – pe lângă baraj Acumularea Tansa până la podul peste Bahlui traversat de drumul Coarnele Caprei – Belceşti.

Limita sudică:

SUD:  De la Halta C.F.R. Pietrişu – pe şoseaua Paşcani – Tîrgu Frumos – Războieni până la intersecţia cu drumul ce duce spre Podişu – Belceşti

Limita vestică:

 VEST: De la intersecţia drumului Băiceni (comuna Cucuteni) – Cotnari – pe drum prin Băiceni (comuna Cucuteni) – Cucuteni – Săcăreşti – pe pârâul Cucuteni până la drumul ce duce spre Costeşti, apoi pe drum prin Costeşti până la Halta C.F.R. Pietrişu.

Ceplenita

Limita nordică:

 NORD:  De la intersecţia drumului Poiana – Bascoteni cu hotarul judeţului Botoşani – pe limita de judeţ până la intersecţia cu drumul de pământ Prăjeni – Lupăria – Petroşica.

 

 

 

Limita estică:

 EST:  De la intersecţia limitei de judeţ cu drumurile de pământ Prăjeni – Lupăria – Petroşica – pe firul apei şi apoi pe drumul de pământ până în Petroşica.

Limita sudică:

SUD:  De la intersecţia D.N. 28 cu drumul Buhalniţa – Cepleniţa, pe drum până la Cepleniţa şi în continuare pe drumul de pământ Cepleniţa până în Petroşica.

Limita vestică:

 VEST: De la intersecţia drumului Poiana – Bascoteni cu hotarul judeţului Botoşani, pe drumul Poiana – Deleni – Hîrlău până la intersecţia cu D.N. 28, apoi pe D.N. 28 până la intersecţia cu drumul Buhalniţa – Cepleniţa

Coarnele Caprei

Limita nordică:

 NORD:  De la intersecţia drumului Petroşica – Lupăria cu hotarul judeţului Botoşani – pe limita de judeţ până la intersecţia cu pârâul Miletin, apoi pe Miletin până la Oneşti.

 

 

 

Limita estică:

EST: De la Oneşti pe Valea Borosoaia până la intersecţia cu drumul Fîntînele – Focuri iar apoi pe drum până la intersecţia cu drumul Focuri – Coarnele Caprei.

Limita sudică:

 SUD:  De la podul peste pârâul Gurguiata traversat de drumul Belceşti – Coarnele Caprei pe drum până în Coarnele Caprei, apoi pe drumul de pământ Coarnele Caprei – Săveni până la intersecţia cu drumul Fîntînele – Focuri.

Limita vestică:

VEST: De la podul peste pârâul Gurguiata traversat de drumul Belceşti – Coarnele Caprei, pe pârâul Gurguiata până la podul peste pârâul Gurguiata traversat de drumul Cepleniţa – Petroşica – pe drum până în Petroşica, apoi din Petroşica pe drumul de pământ şi pe firul apei până la intersecţia drumului Petroşica – Lupăria cu hotarul judeţului Botoşani.

Plugari

Limita nordică:

NORD:  De la izvoarele pârâului Recea pe hotarul cu judeţul Botoşani până la intersecţia cu calea ferată (Dorohoi - Iaşi)

 

 

 

Limita estică:

EST:  De la limita cu judeţul Botoşani – pe calea ferată (Dorohoi - Iaşi) până la intersecţia drumului Şipote cu drumul Buhăeni – Alexandru cel Bun.

Limita sudică:

 SUD:  De la limita cu judeţul Botoşani pe râul Miletin – Oneşti până în Şipote, apoi pe drumul de pământ Şipote până la intersecţia cu drumul Buhăeni – Alexandru cel Bun – calea ferată.

Limita vestică:

 VEST: De la izvoarele pârâului Recea pe hotarul cu judeţul Botoşani până la intersecţia cu pârăul Miletin.

Chiscareni

Limita nordică:

NORD:  De la limita cu judeţul Botoşani pe pârâul Miletin – Oneşti până în Şipote, apoi pe drumul de pământ Şipote până la intersecţia cu drumul Buhăeni – Alexandru cel Bun – calea ferată.

 

 

 

Limita estică:

 EST:  De la intersecţia drumului Şipote cu drumul Buhăeni – Alexandru cel Bun – calea ferată, pe calea ferată până la Halta Iacobeni.

Limita sudică:

 SUD:  De la intersecţia pârâului Borosoaia cu drumul Fîntînele – Focuri – pe drumul de pământ ce trece prin Săveni – Hălceni apoi pe şoseaua Hălceni – Vlădeni până la Halta Iacobeni.

Limita vestică:

 VEST: De la Oneşti pe valea Borosoaia – pârâu Borosoaia, până la intersecţia cu drumul Fîntînele – Focuri.

Gropnita

Limita nordică:

NORD: De la intersectia paraului Borosoaia cu drumul Fantanele – Focuri pe drumul de pamant ce trece prin Saveni – Halceni apoi pe soseaua Halceni – Vladeni pana la halta Iacobeni.

 

 

 

Limita estică:

EST:  De la trecerea de nivel de cale ferata Movileni, prin gara Vladeni, pe calea ferata pana la halta Iacobeni

Limita sudică:

SUD: De la intersectia drumurilor Fantanele – Focuri cu Coarnele Caprei – Focuri, pe drumul ce duce de la Focuri, Gropnita, Forasti, pana la trecerea de nivel de cale ferata Movileni

Limita vestică:

VEST: De la intersectia paraului Borosoaia cu drumul Fantanele – Focuri, pe drum pana la intersectia drumurilor Fantanele – Focuri cu Coarnele Caprei – Focuri.

Romanesti

Limita nordică:

 NORD: De la intersecţia drumurilor Fîntînele – Focuri cu Coarnele Caprei – Focuri pe drumul ce duce de la Focuri – Gropniţa – Forăşti – până la trecerea de nivel cu calea ferată Movileni.

 

 

 

Limita estică:

 EST: De la trecerea de nivel cu calea ferată Dorohoi – Movileni – pe calea ferată până la intersecţia cu calea ferată Podu Iloaiei - Iaşi

Limita sudică:

SUD: De la intersecţia căii ferate Movileni cu calea ferată Iaşi – Podu Iloaiei – pe calea ferată până la întâlnirea acesteia cu calea ferată Podu Iloaiei – Hîrlău.

Limita vestică:

 VEST: De la Gara Podu Iloaiei pe drumul spre satul Româneşti până la circa 200 m de Româneşti la punctul numit ,,Troiţă”, apoi pe culme pe drumul de pământ la Est de lac Banaru – Cişmea – Ferma cu antenă până la intersecţia cu drumul Erbiceni – Focuri punct Stejari şi apoi pe drum până la Focuri.

Bivolari

Limita nordică:

NORD:  De la intersecţia drumului Glăvăneşti – Stolniceni cu hotarul judeţului Botoşani – pe limita de judeţ până la râul Prut (aval de localitatea Bădărăi)

 

 

 

Limita estică:

 EST: Pe râul Prut, de la Hotarul cu judeţul Botoşani (aval de localitatea Bădărăi) până la Soloneţ (vărsarea pârîului Soloneţ în Prut).

Limita sudică:

 SUD:  Halta C.F.R. Şoldana – pe drumul Spineni – Traian – firul pîrîului Soloneţ până la vărsarea în Prut.

Limita vestică:

VEST: De la Halta C.F.R. Şoldana – pe calea ferată până la limita cu judeţul Botoşani, apoi pe râul Jijia până la intersecţia drumului Glăvăneşti – Stolniceni.

Trifesti

Limita nordică:

NORD: Halta C.F.R. Şoldana – pe drumul Spineni – Traian – firul pârâului Şoloneţ până la vărsarea în Prut.

 

 

 

Limita estică:

EST: Pe râul Prut, de la Soloneţ (vărsarea pârâului Soloneţ în Prut) până la Lunca Prut.

Limita sudică:

 SUD:  De la Halta C.F.R. Iacobeni – pe drum prin Iacobeni – Ferma Broşteni – Ferma Roşcani – sat Roşcani – Rădeni – Petriş – Lunca Prut – râul Prut.

Limita vestică:

 VEST: Pe calea ferată de la Halta Iacobeni până la Halta Şoldana.

Larga Jijia

Limita nordică:

NORD:  De la intersecţia şoselei Cîrniceni – Popricani cu drumul Ţigănaşi – Vlădeni pe drumul Ţigănaşi – M. Kogălniceanu – Borşa – Vlădeni până la intersecţia cu calea ferată.

 

 

 

Limita estică:

EST: Pe şoseaua Popricani – Cîrniceni pe porţiunea cuprinsă între intersecţia cu drumul Rediu Mitropoliei şi intersecţia cu drumul ce duce la Ţigănaşi – Vlădeni.

Limita sudică:

 SUD: De la intersecţia căii ferate cu drumul Avîntu – Ursoaia, pe drum prin Ursoaia – Epureni – Rediu Mitropoliei până la intersecţia cu şoseaua Popricani – Cîrniceni.

Limita vestică:

 VEST: Pe calea ferată de la Gara Vlâdeni – până la intersecţia căii ferate cu drumul Ursoaia – Avîntu.

Probota

Limita nordică:

NORD: Drum Petriş – Lunca Prut – râul Prut.

 

 

.

Limita estică:

 EST: Pe râul Prut de la Lunca Prut până la şoseaua ce face curba spre satul Sculeni (digul ce duce spre Frăsuleni).

Limita sudică:

SUD:  De la râul Prut pe şoseaua naţională până la Cotu Morii – apoi pe drumul de pământ ce duce peste deal până la Popricani – intersecţia cu şoseaua Popricani – Cîrniceni.

Limita vestică:

 VEST: De la Petriş pe şosea prin Bălteni – Probota – Cîrniceni – Popricani până la intersecţia cu drumul de pământ ce duce la Cotu Morii – Sculeni

Valea Lupului

Limita nordică:

 NORD:  Din intersecţia drumurilor Horleşti – Larga Jijia cu Ursoaia – Epureni, pe drumul Epureni – Rediu Mitropoliei până la intersecţia cu Şoseaua Popricani – Cîrniceni.

 

 

 

Limita estică:

 EST: De la intersecţia drumului Rediu Mitropoliei cu şoseaua Cîrniceni – Popricani, pe şosea prin Popricani – Vînători – Tg. Copou – B-dul Copou – Rîpa Galbenă – strada Gării – Gara Iaşi.

Limita sudică:

SUD:  Pe calea ferată de la intersecţia drumului Tăuteşti – Valea lui David – intersecţia cu şoseaua Valea Lupului – Leţcani până la calea ferată, până la intersecţia cu şoseaua Iaşi – Vînători – Popricani.

Limita vestică:

VEST: De la intersecţia drumurilor Ursoaia – Epureni cu Larga Jijia – Horleşti, pe drumul prin Horleşti – Tăuteşti – apoi drumul de pământ pe lângă Via Urich – Ferma Urich – drum ce trece prin I.A.S. Iaşi până în D.N. Iaşi – Leţcani – pe D.N. până la drumul ce duce spre Uricani – până la calea ferată

Victoria

Limita nordică:

NORD:           De la intersecţia şoselei Cîrniceni – Popricani cu drumul spre Cotu Morii – pe drumul de pământ Popricani – Cotu Morii – şoseaua Cotu Morii – Sculeni – râul Prut (până la curba şoselei spre Cotu Morii – digul ce duce la Frăsuleni).

 

 

 

Limita estică:

 EST:            Pe râul Prut de la şoseaua ce face curba spre satul Sculeni (digul ce duce spre Frăsuleni) până la Medeleni.

Limita sudică:

 SUD:            De la Gara Iaşi, pe calea ferată până la Gara Internaţională, apoi pe Şoseaua Naţională – Podu Roş - strada Sf. Lazăr – Tîrgul Cucului – Moara de Vînt – sat Aroneanu – Golăieşti – Cilibiu – Grădinari – Medeleni – râul Prut.

Limita vestică:

 VEST:            De la gara Iaşi, pe strada Gării – Râpa Galbenă – B-dul Copou – şoseaua Iaşi – Vânători – pe şoseaua modernizată până în Popricani la intersecţia cu drumul de pământ ce duce la Cotu Morii.

Golaesti

Limita nordică:

 NORD:  Sat Aroneanu – Rediu Aldei – Golăieşti – Cilibiu – Grădinari – Medeleni – Râul Prut.

 

 

 

Limita estică:

 EST:  Pe râul Prut de la Medeleni până la Bosia, apoi pe râul Jijia Veche până la Prut.

Limita sudică:

 SUD:  De la vărsarea râului Nicolina în Bahlui, pe apa Bahluiului, până la intersecţia cu calea ferată Iaşi – Ungheni, apoi pe calea ferată, până la intersecţia cu drumul Tomeşti – Holboca (bariera Holboca), în continuare pe drumul Holboca – Cristeşti – Mînzăteşti – Bosia, pe firul Jijiei Vechi, până la râul Prut. 

Limita vestică:

VEST:  De la gara internaţională, pe şosea, Podu Roş – Sfîntul Lazăr – Tîrgu Cucu – Moara de Vînt – Aroneanu.

Tutora

Limita nordică:

NORD:   De la vărsarea râului Nicolina în Bahlui – pe apa Bahluiului până la intersecţia cu calea ferată Iaşi – Ungheni (Dancu) apoi pe calea ferată până la intersecţia cu drumul Tomeşti – Holboca (Barieră Holboca) în continuare pe drumul Holboca – Cristeşti – Mînzăteşti – Bosia – pe firul Jijiei Vechi până la râul Prut.

 

 

 

Limita estică:

EST:  Pe râul Prut (de la intersecţia râului Jijia Veche cu Prutul) până la Moreni.

Limita sudică:

SUD:  De la vărsarea râului Nicolina în Bahlui – pe Nicolina până la intersecţia cu drumul Manta Roşie – pe Manta Roşie până la intersecţia cu şoseaua Bucium, apoi pe firul apei Vămăşoaia până la intersecţia cu drumul spre Tomeşti Deal – în continuare pe şoseaua Tomeşti Deal – Chicerea – Osoi – Moreni – râul Prut.

Limita vestică:

VEST:

Braiesti

Limita nordică:

NORD:   Din Tîrgu Frumos – de la intersecţia drumului E583 cu drumul ce duce spre Brăieşti – pe şoseaua Tîrgu Frumos – Bălţaţi până la drumul ce duce spre Prigoreni până la intersecţia cu calea ferată – apoi pe calea ferată până la bariera Mădîrjeşti.

 

 

 

Limita estică:

EST: De la bariera Mădîrjeşti pe drumul Lungani – Sineşti - Osoi – până la intersecţia cu limita judeţului Neamţ (Mistria).

Limita sudică:

 SUD:  De la intersecţia cu drumul forestier Hîndreşti (Stejarul lui Aştefanei) pe limita pădurii Brăieşti pe hotarul cu judeţul Neamţ până la Mistria.

Limita vestică:

VEST: Din Tîrgu Frumos de la intersecţia drumului E583 cu drumul Buznea – pe drum prin Buznea – Găneşti – culmea Dealului Negru – culmea Răcosu – Tirom – stejarul lui Aştefanei (intersecţia cu drumul forestier Hîndreşti).

Popesti

Limita nordică:

 NORD:  Pe calea ferată din gara Podu Iloaiei până la Bariera Dumeşti (drumul spre Banu).

 

.

 

Limita estică:

 EST:  Din Bariera Dumeşti (Banu) culmea Dumeşti limită cu O.S. Ciurea până la limita cu U.P.I. Frumuşica.

Limita sudică:

  SUD:   Limita dintre U.P.III Popeşti cu U.P. V Gheorghiţoaia din punctul Tablă până la intersecţia cu O.S. Ciurea

Limita vestică:

VEST:  Din bariera Podu Iloaiei – pe drumul judeţean Popeşti – Sineşti până la intersecţia cu drumul spre Obrijeni – pe culmea dealului Herteş până la intersecţia cu U.P. V. Gheorghiţoaia, în punctul Tablă.

Pocreaca

Limita nordică:

NORD:           De la intersecţia drumului Hiliţa cu D.N. 24 Iaşi – Vaslui pe culmea dealului – marginea pădurii până pe zarea drumului ce urcă aproximativ paralel cu trupul de pădure Handoca.

 

 

 

Limita estică:

EST:            De la S.M.A. Ciorteşti – pe D.N. 24 Iaşi – Vaslui ce trece prin Coropceni – Satu Nou – Poiana până la intersecţia cu drumul care duce la Hiliţa.

Limita sudică:

SUD:            De la Codăeşti pe drum până la PECO Codăeşti apoi pe D.N. 24 Iaşi – Vaslui până la S.M.A. Ciorteşti. 

Limita vestică:

VEST:            Din zarea drumului paralel cu trupul de pădure Handoca pe drumul de pământ până în      Slobozia – Dobrovăţ – Codăeşti.