loader

Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din județul Timiș

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi – TIMIȘ

Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din județul Timiș

Despre noi

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (A.J.V.P.S.) Timiș este persoană juridică de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil, constituită prin libera asociere a membrilor vânători și/sau pescari sportivi.

Anul constituirii: 1967

Adresa: Timișoara, str. Bela Bartok, nr. 17

Telefon:0256-495167, Fax:0256-497007

Afiliată la A.G.V.P.S. din România Consiliul de conducere:

Președinte: Traian Oprea

Director: Cornel Lera

Vicepreședinte vânătoare: Ioan Jurji

Vicepreședinte pescuit: Ica Eugen

Membri: Petrișor Balabnan, Doru Cădariu, Ion Fistea, Alin Gavoagian, Ioan Jurj, Viorel Marcuti, Costel Medelean, Ioan Petrescu, Tiberiu Pistrui, Gavrila Stoin, Mircea Todorescu

Membri vânători: 1.154

Membri pescari sportivi: 1.984

Obiective şi atribuţii principale:

  1. Conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes cinegetic şi piscicol prin vânătoare şi/sau pescuit sportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi recreere;
  2. Reprezentare şi apărare a drepturilor şi intereselor membrilor asociaţi;
  3. Gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare şi de pescuit sportiv contractate;
  4. Activităţi competiţionale de pescuit sportiv, de tir şi chinologie vânătorească;
  5. Organizarea de expoziţii şi alte manifestări cinegetice şi de pescuit sportiv.
  • Str. Bela Bartok nr. 17
  • 0256497007
  • 0256497007
  • ajvpstimis@yahoo.com