loader

Statut

STATUTUL ASOCIATIEI JUDETENE A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI TIMIS

CAP. I. DISPOZITII GENERALE

ART. 1. (1) Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Timis, denumita in continuare A.J.V.P.S. Timis, este constituita pe principiul liberei asociari din totalitatea vanatorilor si pescarilor inscrisi in evidentele sale, care adera si respecta Statutul A.G.V.P.S. din Romania si prezentul statut.

          (2) Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Timis este persoana juridica de drept privat, organizatie nonprofit, apolitica, neguvernamentala, cu patrimoniu propriu, distinct si indivizibil, constituita conform Ordonantei Guvernului nr. 26/30.01.2000, cu privire la asociatii si fundatii, aprobata prin Legea nr. 246/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 656/25.07.2005 si a L. 103/1996, republicata.

             (3) A.J.V.P.S. Timis are sediul in municipiul Timisoara, str. Bela Bartok, nr. 17, jud. Timis.

       (4) A.J.V.P.S. Timis este inscrisa in ”Registrul national” sub nr. 3/61/1997 si in registrul asociatiilor si fundatiilor tinut de Judecatoria Timisoara sub nr 135/05.12.2002.

ART. 2. (1) A.J.V.P.S. Timis este afiliata la A.G.V.P.S. din Romania, potrivit Legii si Statutului acesteia.

            (2) A.J.V.P.S. Timis va fi reprezentata la nivel national si international de A.G.V.P.S. din Romania.

ART. 3. (1) Sigla si drapelul A.J.V.P.S. Timis sunt cele anexate la prezentul statut. Durata functionarii A.J.V.P.S. Timis este nedeterminata.

            (2) A.J.V.P.S. Timis isi desfasoara activitatea in formele si structurile stabilite

prin prezentul statut, avand autonomie organizatorica, functionala si financiara.

ART. 4. Scopul principal al A.J.V.P.S. Timis este de gospodarire a fondurilor de vanatoare si pescuit, asigurare si protejare a posibilitatilor de practicare a vanatorii si/sau pescuitului sportiv ca modalitati de odihna activa si de petrecere a timpului liber, pentru membrii sai, in spiritul conservarii biodiversitatii si echilibrului in natura.      

ART. 5.  A.J.V.P.S. Timis are urmatoarele obiective si atributii principale:  

           a) apararea intereselor si drepturilor membrilor sai;

           b) incheierea contractelor de gestionare a fondurilor de vanatoare si de pescuit sportiv cu autoritatile pubilice stabilite in vigoare;

           c) gestionarea fondurilor de vanatoare si pescuit sportiv, atribuite si contractate in conformitate cu legea si reglementarile in vigoare;

           d) dezvoltarea si exploatarea eficienta a bazei materiale pentru practicarea vanatorii si a pescuitului sportiv;

           e) valorificarea vanatului prin cota de recolta aprobata, viu sau impuscat, la intern si export, precum si a pestelui prins;

           f) pregatirea candidatilor pentru dobandirea calitatii de vanator sau de pescar sportiv, i-si instrueste membrii si personalul angajat in domeniul cinegetic si respectiv, halieutic;

           g) gestioneaza, organizeaza si dezvolta activitati competitionale de pescuit sportiv, de tir vanatoresc si de chinologie;  

         h) organizeaza activitati de vanatoare si de pescuit sportiv cu membrii altor organizatii vanatoresti afiliate, precum si cu vanatorii straini, pe baza de reciprocitate sau in scopul realizarii de mijloace financiare necesare gestionarii durabile a vanatului si a pestelui din fondurile preluate in gestionare;

           i) organizarea de concursuri si stagii de pregatire pentru initierea si invatarea regulilor de practicare a vanatorii, a tirului, a chinologiei si a pescuitului sportiv, asigurand consultanta de specialitate;

           j) stimularea cresterii, dresajului si folosirii cainilor de vanatoare;  

          k) organizarea si participarea la conferinte, simpozioane, expozitii si alte manifestarii cinegetice si de pescuit sportiv, la nivel local, organizandu-se si mese festive;

          l) organizarea de activitati de vanatoare si pescuit sportiv, cu cetateni straini, pe baza de reciprocitate sau in scopul realizarii de venituri necesare gospodaririi optime a vanatului si pestelui;  

         m) infiintarea in conditiile legii , de cluburi, fundatii si unitati economice ori desfasurarea de activitati economice in vederea realizarii scopului organizatiei;

        n) in conformitate cu art. 46 d) si 48 din Ordonanta de Guvern nr. 26/2000, , cu privire la Asociatii si Fundatii, aprobata prin Legea nr. 246/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 656/25.07.2005, organizatia poate desfasura activitati economice directe si in urmatoarele domenii secundare:

Cod CAEN: 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante;

                0124 Cresterea pasarilor;

                0150 Vanatoare, ocrotirea vanatului, inclusiv activitatii de servicii anexe;

                0501 Pescuit;

                0502 Piscicultura;

                1511 Productia si conservarea carnii;

                1512 Productia si conservarea carnii de pasare;

                5123 Comert cu ridicata al animalelor vii;

                5138 Comert cu ridicata al altor produse;

                5222 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne;

                5223 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor;

                5247 Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie;

                5510 Hoteluri;

                5522 Campinguri;

5523 Alte mijloace de cazare;

                6023 Transporturi terestre de calatori ocazionale;

                6312 Depozitari;

                7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

7110 Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica;

                7140 Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti n.c.a.;

                8042 Alte forme de invatamant;

                9262 Alte activitati sportive;

                9272 Alte activitati recreative;                              

   o) organizarea, desfasurarea si stimularea activitatii de prevenire si de

combatere a braconajului si a exportului ilegal de trofee de vanatoare;

   p) alte obiective stabilite prin Lege si reglementarile in domeniu;

   r) desfasoara activitati de conservare a biodiversitatii si de protectie a faunei de interes cinegetic si piscicol, precum si de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acestuia.

   s) stimuleaza cresterea, dresarea si folosirea cainilor de vanatoare.

   t)  promoveaza si apara imaginea sa si a A.G.V.P.S.

CAP. II. MEMBRI A.J.V.P.S. TIMIS

Drepturi si obligatii, recompense si sanctiuni 

ART. 6. (1) Calitatea de membru A.J.V.P.S. Timis se poate obtine prin examen, transfer sau inscriere, doar in limita locurilor stabilite potrivit criteriilor adoptate in acest sens.

            (2) Calitatea de nou membru vanator se poate dobandi de orice cetatean roman, cu domiciliul sau rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani si solicita sa faca parte din aceasta organizatie, recunoaste si adera la prezentul Statut, consimte si se obliga sa il respecte intocmai, a efectuat minimum 1 an stagiatura, a luat parte la o instruire practica intr-un poligon de tir si face dovada pregatirii in acest domeniu cinegetic, prin promovarea examenului organizat in acest sens.

            (3) Calitatea de membru pescar spotiv se dobandeste de orice persoana cu domiciliul sau rezidenta in Romania care solicita sa faca parte din A.J.V.P.S. Timis, recunoaste statutul acesteia, se obliga sa-l respecte si face dovada cunostintelor minime in domeniul halieutic, in urma unei testarii de specialitate.

            (4) Calitatea de membru A.J.V.P.S. Timis se poate obtine si prin transfer sau inscriere in organizatie, la cerere, cu avizul obligatoriu al organizatiei din care face parte;

            (5) Dovada calitatii de membru al A.J.V.P.S. Timis se face cu carnetul de membru vanator sau de membru pescar sportiv, vizat anual.

            (6) Carnetul de membru vanator nu poate fi obtinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de arma si de persoanele care au fost excluse in ultimii 10 ani pentru savarsirea unor fapte de braconaj fara permis de vanatoare, asupra animalelor din speciile interzise la vanatoare, noaptea prin folosirea farurilor si a altor dispozitive de iluminare sau de ochit pe intuneric, in grup de mai multi vanatori sau de catre persoane cu atributii de paza a vanatului, in ultimii 5 ani pentru savarsirea altor fapte de braconaj si in ultimii 3 ani pentru incalcarea altor prevederi legale si/sau statutare.

ART. 7. (1) Calitatea de membru vanator si/sau pescar spotiv al A.J.V.P.S. Timis se pierde prin transfer, renuntare, radiere, excludere sau prin retragerea permisului de vanatoare sau pescuit sportiv;

             (2) Transferul se acorda la cererea organizatiei care urmeaza sa-l ia in evidenta;

          (3) Renuntarea la calitatea de membru are loc in baza cererii depuse, ca expresie a vointei liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru cu cotizatia achitata in termen, la alta organizatie afiliata;    

             (4) Radierea se face in cazurile de deces, de pierdere a cetateniei romane, de expirare a perioadei de rezidenta, de retragere a permisului de arma, sau de stabilire a domiciliului in strainatate.

             (5) Excluderea se pronunta impotriva membrilor A.J.V.P.S. Timis care:

 1. au comis fapte incadrate de lege ca infractiuni de braconaj;
 2. nu si-au achitat cotizatia de membru in termen, dupa instiintare scrisa;
 3. au fost sanctionati cu excluderea din alta asociatie afiliata;
 4. fac parte din grupe dezafiliate, cu exceptia celor nevinovati, care sunt repartizati la alte grupe din cadrul A.J.V.P.S. Timis;
 5. au fost gasiti in fondurile de vanatoare cu arme de calibrul 5,6 I.r. sau alte arme neomologate pentru practicarea vanatorii, altele decat cele de paza;
 6. nu mai au dreptul de port si folosire a armelor de vanatoare, ca urmare a revocarii sau anularii acestui drept de catre organele de politie;
 7. aduc daune materiale si/sau morale A.J.V.P.S. Timis ori A.G.V.P.S;
 8. refuza sa se legitimeza la cererea personalului cu atributii legale sa constate contraventii si infractiuni in domeniul cinegetic, ori se sustrag, in fondul de vanatoare controlului acestuia;
 9. se inscriu sau fac parte din organizatii neafiliate la A.G.V.P.S.

          (6) Permisul de vanatoare se retrage si membrilor filialei sau grupei dizolvate, cu

exceptia celor nevinovati, care sunt repartizati ori primiti in alte filiale si grupe din cadrul A.J.V.P.S. Timis; de asemenea se retrage si se va anula persoanelor care dupa otinerea permisului de vanatoare, pierd dreptul de a detine permis de arma, vanatorilor sanctionati de parchet sau de instanta penala cu amenda administrativa pentru fapte sanctionate de Legea 103 din 1996, republicata, precum si persoanelor care refuza sa se legitimeze la cererea personalului cu atributii legale sa constate contraventii si infractiuni in domeniul cinegetic sau care se sustrag controlului acestuia;

          (7) Cotizatiile achitate pe anul in curs nu se restituie indiferent de motivul pierderii calitatii de membru;

       (8) Pierderea calitatii de membru – cu exceptia retragerii din asociatie, cu pastrarea calitatii la alta organizatie afiliata la A.G.V.P.S., sau transferul la cerere – atrage dupa sine radierea din toate organizatiile afiliate la A.G.V.P.S., se aduce la cunostinta acestora si a organelor de politie si implica retragerea si anularea permisului de vanatoare;  

          (9) Carnetele de membru anulate pot fi restituite fostilor titulari, pastrandu-se la asociatie o copie xerox a carnetului anulat.

         (10) Masurile prevazute la alin. (4) si (5) se hotarasc de consiliul organizatiei si se pot contesta la Adunarea Generala in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta.

ART. 8. (1) Membri A.J.V.P.S. Timis au urmatoarele drepturi principale:

           a) sa practice vanatoarea si/sau pescuitul sportiv pe fondurile gestionate de organizatia al carei membru este sau ca invitat, pe fondurile gestionate de alte organizatii conditionat de achitarea cotizatiei la termen ;

           b) sa beneficieze, in cazul vanatorilor, in contul cotizatiei anuale de un abonament la revista de specialitate si de plata asigurarii contra accidentelor de vanatoare;

           c) sa beneficieze, potrivit legii, traditiei si normelor de vanatoare stabilite in cadrul organizatiei, de vanatul dobandit si de pestele prins;

           d) sa aleaga si sa fie ales in organele de conducere ale organizatiei si ale A.G.V.P.S.;

           e) sa-si exprime punctul de vedere si sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii organizatiei din care fac parte si a A.G.V.P.S.;

           f) sa participe la competitiile sportive si la alte activitati de profil, organizate in tara si in strainatate;

           g) sa fie recompensati pentru merite deosebite.        

         (2) Membrii A.J.V.P.S. Timis pot beneficia de urmatoarele facilitati:

 1. reducerea cu 50% a cotizatiei anuale pentru:
 1. membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Timis si A.G.V.P.S.;
 2. barbatii de peste 65 ani, femeile peste 60 ani, precum si persoanele cu handicap;
 3. personalul salariat din cadrul A.J.V.P.S. Timis;
 4. membrii pescari care au si calitatea de membri vanatori;
 5. elevii peste 18 ani, precum si studentii de la cursurile de zi, pana la varsta de 27 ani;
 6. pescarii sportivi care obtin a doua viza pentru ape de munte sau, dupa caz, pentru cele colinare si de ses;
 7. membrii organelor de conducere ale A.J.V.P.S. Timis si A.G.V.P.S;
 8. mambrii organelor de conducere ale comitetelor cluburilor si organizatorii de grupa.
 1. reducerea cotizatiei anuale cu 75%, pentru copiii pescari intre 14-18 ani;
 2. scutirea de la plata cotizatiei anuale a copiilor pana la 14 ani, a membrilor peste 70 ani – barbati si 65 ani – femei (pescari);
 3. sa primeasca gratuit un statut al A.J.V.P.S. Timis.

      (3) Cazurile care nu se incadreaza in prevederile alin.(2) pot fi solutionate, la cererea celor interesati, de catre consiliul organizatiei.

      (4) Membrii care beneficiaza de reducerea cotizatiei pot beneficia si de scutirea de alte obligatii statutare;

      (5) De facilitatile prevazute in prezentul articol nu se poate beneficia cumulativ;

     (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), lit. d), salariatii A.J.V.P.S. Timis, angajati ca paznici (padurari) de vanatoare nu pot fi alesi ca organizatori de grupa, ca loctiitori ai acestora sau ca gospodari ai grupei.  

ART. 9. Membri A.J.V.P.S. Timis au urmatoarele obligatii principale:

           a) sa cunoasca si sa respecte prevederile actelor normative care reglementeaza vanatoarea si pescuitul sportiv, Statutul A.J.V.P.S. Timis si prezentul statut;

           b) sa participe, in mod activ, la realizarea obiectivelor organizatiei, sa respecte hotararile organelor de conducere, sa le indeplineasca in cadrul organelor in care au fost alesi si/sau comisiile in care activeaza;

           c) sa plateasca in cazul vanatorilor pana la 31 martie 50% din cotizatia anuala, iar diferenta de 50% pana la 30 iunie; in cazul pescarilor sportivi plata cotizatiei se va face integral pana la 31 martie; neplata cotizatiei la termenele scadente conduce la majorarea cu 0,15% lunar in functie de paritatea leu-dolar;

           d) sa presteze sau sa participe anual, in cazul vanatorilor, la minimum cinci zile munca, sau cinci actiuni programate de organizatie; neparticiparea conduce la achitarea in bani a contravalorii acestor obligatii, la nivelul salariului mediu pe economie;

           e) sa-si perfectioneze cunostintele teoretice si practice in domeniul cinegetic si/sau al pescuitului sportiv;

           f) sa practice vanatoarea si pescuitul sportiv fara a urmari realizarea unui profit sau alte avantaje materiale;  

           g) sa aiba o comportare demna in societate si in organizatie; sa respecte si sa promoveze principiile eticii la vanatoare si/sau pescuit sportiv;

           h) sa nu desfasoare activitati contrare intereselor A.J.V.P.S. Timis si ale A.G.V.P.S.;

       j) sa semnaleze A.J.V.P.S. Timis cazurile de braconaj, deficientele, abaterile, sau eventualele prejudicii de care a luat cunostinta, bolile observate la vanat si peste, cazurile de poluare a mediului inconjurator, sa comunice A.J.V.P.S. Timis noul domiciliu in termen de 10 zile de la schimbarea acestuia etc.

 ART. 10. Membrii A.J.V.P.S. Timis care s-au remarcat printr-o activitate deosebita in domeniul cinegetic si/sau al pescuitului sportiv, pot beneficia de urmatoarele recompense:

 1. diplome, plachete si cupe;
 2. premii in bani si obiecte;
 3. autorizatii gratuite de vanatoare si/sau pescuit sportiv.

ART. 11. Titlul de membru de onoare al A.J.V.P.S. Timis se poate acorda, ca recompensa, unui membru care s-a remarcat printr-o activitate cu rezultate de exceptie in domeniul cinegetic si/sau al pescuitului sportiv, la propunerea consiliului si cu aprobarea Adunarii Generale.

 

ART. 12. (1) Membrilor A.J.V.P.S. Timis care incalca prevederile reglementarilor din domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv, ale prezentului Statut, normele de comportare, de etica vanatoreasca sau de pescuit sportiv, ori care prin activitatea lor aduc daune sau afecteaza in orice mod imaginea si reputatia propriei organizatii si A.G.V.P.S. li se aplica una din urmatoarele sanctiuni:

 1. avertisment scris;
 2. suspendarea dreptului de exercitare a vanatorii sau pescuitului sportiv, pe timp limitat pana la 1 an;
 3. excluderea din organizatie.  

         (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1c) se hotarasc in termen de un an de la savarsirea faptei sau in interiorul termenului de prescriptie pentru infractiuni si pot fi contestate, in termen de 15 zile de la comunicare, la Adunarea Generala, ale carei hotarari sunt definitive si executorii.

        (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) sanctiunea excluderii din asociatie hotarata de consiliu ramane definitiva in cazul infractiunilor de braconaj confirmate de organele de cercetare penala sau instantele de judecata.

         (4) Sanctiunile se aplica de la data ramanerii lor definitive si se inscriu intr-un registru special de evidenta a sanctiunilor si in carnetul de membru.

         (5) In cazul excluderilor contestate, dreptul de a vana sau de a pescui, se suspenda pana la solutionarea contestatiei, cel in cauza avand obligatia sa depuna carnetul de membru odata cu contestatia.

       (6) Pe perioada suspendarii, carnetul de membru vanator, sau pescar sportiv se depune si se pastreaza la asociatie. In situatia refuzului de a depune carnetul de membru, cel in cauza este exclus fara indeplinirea altor formalitati.

ART. 13. Grupele de vanatori sau pescari sportivi la care se constata abateri grave, repetate, savarsite de majoritatea membrilor, ori nerespectarea prevederilor contractelor de gestionare, pot fi dizolvate; membrii nevinovati ai grupelor dizolvate pot fi inscrisi in alte grupe sau organizatii.    

ART. 14. (1) Sanctiunile prevazute la art. 12 lit. a) si b) se hotarasc de comitetiul clubului sau consiliul organizatiei din care cel in cauza face parte, contestatia fiind valabil depusa in termen de 15 zile de la comunicare la organul ierarhic superior, a carui hotarare ramane definitiva.

            (2) Sanctiunea de la art. 12 lit. c) se hotaraste de Consiliul Organizatiei, contestatia fiind valabil depusa in termen de 15 zile de la comunicare, la Adunarea Generala a organizatiei, a carei hotarare ramane definitiva.

           (3) Sanctiunile se aplica independent de raspunderea penala, administrativa, civila sau contraventionala si nu-l exhonereaza, in cazul suspendarii, pe cel in cauza de plata cotizatiei si de indeplinirea altor obligatii fata de organizatie. Cei exclusi pot redobandi calitatea de membru conform art. 6, alin (6) pentru vanatori, si de minimum un an in cazul pescarilor sportivi in conditiile art. 6.

            (4) Sanciunile se hotarasc, de organul in drept sa ia aceasta masura, in sedinta ordinara sau extraordinara, in termen de un an de la savarsirea faptei/abaterii, iar in cazul contraventiilor si infractiunilor prevazute de legea nr. 103 din 1996, republicata in interiorul termenului de prescriptie.

          (5) Inainte de hotararea sanctiunii, cel in cauza va fi audiat in legatura cu fapta savarsita; daca in urma convocarii scrise acesta refuza sa se prezinte sau sa dea relatii despre fapta sa, sanctiunea se aplica fara indeplinirea acestei formalitati.

 

CAP. III. STRUCTURA ORGANIZATORICA A A.J.V.P.S. TIMIS    

 

ART. 15. A.J.V.P.S. Timis are in structura sa:

 1. cluburi fara personalitate juridica ale vanatorilor si/sau pescarilor sportivi, constuituite ca structuri teritoriale, care inlocuiesc fostele filiale;
 2. grupe ale vanatorilor, organizate la nivelul fiecarui fond de vanatoare, si grupe ale pescarilor sportivi, organizate conform hotararii consiliului organizatiei.

ART. 16. Organele A.J.V.P.S. Timis sunt:

 1. Adunarea Generala;
 2. Consiliul asociatiei;
 3. Comisia de cenzori sau cenzorul asociatiei.

ART. 17. (1) Adunarea Generala este organul suprem de conducere al A.J.V.P.S. Timis, constituita din totalitatea membrilor vanatori si pescari ai asociatiei. Cluburile si grupele pot sa stabileasca norma de reprezentare la Adunarea Generala, pe baza normelor de reprezentare stabilite de Consiliul General al A.G.V.P.S. din Romania.

              (2) Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an, pana cel mai tarziu 30 aprilie.

           (3) Adunarea Generala poate fi convocata de Consiliul Organizatiei, Presedintele, sau Directorul acesteia, ori la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor A.J.V.P.S. Timis, odata la 4 ani Adunarea Generala a .A.J.V.P.S. Timis organizeaza alegerea organelor proprii premergatoare Congresului A.G.V.P.S. din Romania.

              (4) Adunarea Generala se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita, comunicandu-se ordinea de zi prin convocatoare scrise si anunt intr-un ziar local.

              (5) In adunarile generale extraordinare se vor dezbate si aproba numai problemele inscrise pe ordinea de zi.

ART. 18. (1) Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

 1. aproba sau modifica, dupa caz, statutul organizatiei, in conditiile legii;  
 2. dezbate si aproba rapoarte de activitate ale consiliului si ale comisiei de cenzori; se pronunta asupra gestiunii organizatiei;
 3. dezbate si stabilleste strategia organizatiei, aproba bugetul de venituri si cheltuieli si nivelul cotizatiilor, altele decat cele de competenta Consiliului National;
 4. stabileste numarul de membrii ai consiliului organizatiei si a comisiei de cenzori;
 5. alege pentru o perioada de 4 ani sau revoca, dupa caz, presedintele, directorul, vicepresedintii, membrii consiliului si cenzorii acesteia;
 6. alege, pe o perioada de 4 ani, delegatii la congres, mandatul acestora, si desemneaza dintre acestia, candidatii pentru organele de conducere ale A.G.V.P.S.;
 7. decide asupra contestatilor formulate de membrii A.J.V.P.S. Timis in cazul excluderii lor;
 8. ratifica sau anuleaza, dupa caz, hotararile consiliului organizatiei;
 9. hotaraste cu privire la dizolvarea A.J.V.P.S. Timis si destinatia patrimoniului, cu votul a cel putin 2/3 din numarul delegatilor prezenti;
 10.  hotaraste comasarea cu alte asociatii si cu privire la infiintarea ori desprinderea unor cluburi potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 246/2005;
 11. ia orice alte hotarari cu privire la activitatea organizatiei, in limitele prevederilor legale si ale celor statutare.

           (2) Adunarea Generala a reprezentantilor cluburilor in conformitate cu art. 17 din statut este statutar constituita prin prezenta a jumatate plus unu din membrii si hotaraste cu vot majoritar.

 

ART. 19. (1) Consiliul A.J.V.P.S. Timis este ales pe o perioada de 4 ani si conduce activitatea organizatiei in intervalul dintre doua adunari generale.

            (2) Consiliul organizatiei este compus din 5-19 membrii, cu o vechime de minimum 5 ani. Din consiliu fac parte de drept presedintele anterior al acesteia, presedintele, vicepresedintele,  directorul organizatiei si presedintii cluburilor.

ART. 20. (1) Consiliul organizatiei se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, directorului, sau a majoritatii membrilor acestuia.

              (2) In mod exceptional si numai convingator motivat, presedintele sau directorul poate solicita votul prin corespondenta.

ART. 21. (1) Consiliul AJVPS Timis are urmatoarele atributii:

 1. urmareste indeplinirea hotararilor Adunarii Generale a organizatiei;
 2. analizeaza si avizeaza informarile presedintelui si/sau directorului organizatiei si ia act de constatarile cenzorilor si stabileste normele ce se impun;
 3. analizeaza si avizeaza proiectul programului anual de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale organizatiei; se pronunta asupra activitatii desfasurate de conducerea organizatiei si de conducerile cluburilor si grupelor dupa caz;
 4. convoaca adunarea generala a organizatiei;
 5. coordoneaza activitatea cluburilor si/sau grupelor, hotaraste cu privire la infiintarea si dizolvarea acestora, precum si repartizarea, pe grupe, a fondurilor de vanatoare si pescuit sportiv;
 6. hotaraste cu privire la schimbarea sediului;
 7. acorda recompense si premii in obiecte si bani;
 8. aproba, cu avizul de specialitate al A.G.V.P.S. propunerile de infiintare a unor cluburi si unitati economice proprii in vederea salarizarii personalului organizatiei;
 9. soluitioneaza contestatiile formulate de angajati impotriva sanctiunilor disciplinare, altele decat cele privitoare la desfacerea contractului de munca;
 10. hotaraste cu privire la excluderea membrilor A.J.V.P.S. Timis ;
 11. stabileste nivelul cotizatiilor anuale de vanator si de pescar sportiv, altele decat pentru ape curgatoare si statatoare, neamenajate, din zona colinara si de ses, primite gratuit in folosinta; de asemenea, stabileste felul si nivelul prestatiilor in munca ale vanatorilor si nivelul cotizatiilor suplimentare, precum si majorarea in caz de neplata la termenele stabilite;
 12. aproba regulamentele de organizare si functionare si de ordine interioara ale organizatiei, tinand seama de regulamentele cadru aprobate de Biroul Consiliului National al A.G.V.P.S.; aproba regulamentele de organizare si functionare ale comisiilor de sprijin;
 13. hotareste cu privire la eventualele schimburi de experienta cu alte organizatii din tara sau, in cadrul stabilit de Consiliului National al A.G.V.P.S. cu organizatii similare din strainatate;
 14. aproba organigrama, statul de functii, grila de salarizare, regulamentul propriu de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, contractul colectiv de munca si regulamentele de organizare si functionare ale comisiilor de sprijin;  
 15. aproba programul activitatilor competitionale si numeste corpul local de arbitrii; propune Adunarii Generale aprobarea;
 16. casarea mijloacelor fixe si aproba scoaterea din uz a obiectelor de inventar care apartin organizatiei;
 17.  
 18. ia, in situatii deosebite, hotarari de competenta Adunarii Generale si ratifica sau nu, dupa caz, hotararile luate, in astfel de situatii;
 19.  indeplineste orice alte atributii potrivit legii si prezentului statut;
 20. propune angajaea si salarizarea directorului pe baza criteriilor stabilite de Biroul Consiliului National, sau, dupa caz, premierea sau sanctionarea acestuia;
 21. organizeaza pregatirea si promovarea candidatiilor pentru dobandirea calitatii de membrii vanatori si pescari sportivi si hotaraste cu privire la sanctionarea membrilor;
 22. propune Adunarii Generale acordarea titlului de membru de onoare pentru membrii organizatiei.

ART. 22. (1) Pe langa consiliul organizatiei pot functiona, dupa necesitati, comisii cu caracter consultativ si de sprijin, printre care:

 1. comisia de pregatire a candidatilor pentru dobandirea calitatii de membru al    

organizatiei, precum si de perfectionare a cunostintelor membrilor;

 1. comisia de vanatoare, tir vanatoresc si chinologie vanatoreasca;
 2. comisia de pescuit sportiv si competitii;
 3. comisia juridica;
 4. comisia economica;
 5. comisia pentru promovarea imaginii organizatiei.

            (2) Comisiile vor fi organizate si conduse de un presedinte de comisie, nominalizat in consiliul organizatiei.

ART. 23. (1) Presedintele organizatiei poate fi ales dintre membrii cu o vechime mai mare de 10 ani si are urmatoarele atributii:

 1. conduce adunarile generale si consiliile A.J.V.P.S. Timis;
 2. reprezinta organizatia in relatiile cu membrii acesteia si cu alte persone fizice si juridice din tara si din strainatate;
 3. incheie, modifica si desface contractul de munca al directorului, la propunerea presedintelui si cu aprobarea consiliului asociatiei;
 4. aproba programul si componenta delegatiilor de reprezentare, altele decat cele stabilite de consiliu si Adunarea Generala;
 5. da delegare de competenta vicepresedintilor si directorului;

              (2) Presedintele organizatiei nu poate indeplini atributiile directorului organizatiei.

ART. 24. Directorul A.J.V.P.S. Timis are urmatoarele atributii si competente:

 1. asigura aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale, consiliului organizatiei;
 2. administreaza patrimoniul organizatiei si angajeaza prin semnatura sa operatiunile patrimoniale;
 3. incheie contracte de gestionare a fondurilor de vanatoare si de pescuit si raspunde de respectarea prevederilor contractuale;
 4. elaboreaza proiectul programului de activitate si proiectul de buget al organizatiei; dupa aprobare raspunde de realizarea acestora;
 5. reprezinta organizatia in adunarile generale ale unitatilor economice in care aceasta are calitatea de asociat;
 6. supune spre aprobare proiectul regulamentului de organizare si functionare si proiectul regulamentului de ordine interioara;
 7. intocmeste organigrama, statul de functii si de personal si stabileste nivelul de salarizare pentru personalul din subordine;
 8. incheie, modifica si desface contractele de munca individuale, acorda premii si sanctioneaza personalul organizatiei;
 9. organizeaza concursurile de pescuit sportiv, tir vanatoresc si chinologie vanatoreasca impreuna cu comisiile de sprijin;
 10. organizeaza pregatirea candidatilor pentru dobandirea calitatii de membru si raspunde de eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit sportiv conform reglementarilor in vigoare;
 11. raspunde de eliberarea autorizatiilor de vanatoare conform regulamentelor in vigoare si de recuperarea acestora;
 12.  raspunde de tinerea evidentelor tehnico-operative;
 13.  comunica semestrial la A.G.V.P.S. excluderile si motivele excluderii de membrii vanatori si pescari sportivi ramase definitive, precum si seriile carnetelor de membru retrase si anulate;
 14. da delegare de competenta personalului din subordine;
 15. ia, in absenta presedintelui, decizii de competenta acestuia despre care il informeaza ulterior;
 16. ia orice alte masuri necesare pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii, cu respectarea prevederilor legale, statutare si a hotararilor organelor de conducere ale organizatiei si A.G.V.P.S.

ART. 25. (1) Activitatea economico-financiara a A.J.V.P.S. Timis se verifica de 1-3 cenzori alesi in Adunarea Generala a A.J.V.P.S. Timis.

     (2) Functia de membru in comisia de cenzori este incompatibila cu orice alta functie in consiliul organizatiei sau cu o functie in cadrul A.J.V.P.S. Timis.

     (3) Atributiile si raspunderile cenzorilor sunt cele prevazute in actele normative in vigoare si regulamentul propriu de organizare si functionare.

     (4) Concluziile verificarilor efectuate sunt prezentate ca raport Adunarii

Generale a A.J.V.P.S. Timis si ca informari Consiliului, Presedintelui sau Directorului organizatiei.

     (5) Comisia alege dintre membrii sai presedintele acesteia.

     (6) Cenzorii pot fi remunerati cu o indemnizatie de pana la 20% din salariul brut al directorului conform hotararii Adunarii Generale a AJVPS Timis.

     (7) Cenzorul sau cel putin un membru al comisiei de cenzori trebuie sa fie expert contabil.

     (8) Cenzorul sau Comisia de Cenzori, verifica pe baza evidentei contabile, intreaga activitate a A.J.V.P.S. Timis.

ART. 26. A.J.V.P.S. Timis are in componenta sa urmatoarele clubluri:

a)  Clubul Vanatorilor Timisoara cu sediul in Timisoara, str. Bela Bartok (Tusnad), nr. 17;

 1. Clubul Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Lugoj, cu sediul in Lugoj, str. 22 Decembrie 1989, nr. 41;                                
 2. Clubul Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Faget, cu sediul in Faget, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14;
 3. Clubul Vanatorilor Sannicolau Mare cu sediul in Sannicolau Mare, str. Republicii, nr. 26.

ART. 27. Organele de conducere ale cluburilor A.J.V.P.S. Timis sunt:

a)   Adunarea Generala;

 1. Comitetul clubului.

ART. 28. Adunarea Generala a clubului este organul de conducere constituit din membrii Comitetului clubului si din delegatii desemnati de adunarile generale ale grupelor, se intruneste anual in sedinta ordinara si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare, la convocarea Comitetului sau Presedintelui clubului, a Directorului, a Presedintelui, sau a Consiliului A.J.V.P.S. Timis.

ART. 29. Atributiile adunarii clubului sunt:

 1. analizeaza si propune programele anuale de activitate;
 2. dezbate si aproba raportul de activitate al comitetului clubului;
 3. alege comitetul clubului compus din 7-15 membrii pe o perioada 4 ani;
 4.  alege pe o perioada de 4 ani, delegatii pentru conferinta organizatiei si desemneaza candidatii pentru Consiliul A.J.V.P.S. Timis si pentru Comisia de Cenzori;
 5. adunarea clubului este statutar constituita in prezenta a jumatate plus unu din numarul delegatilor grupelor de vanatori sau pescari, hotararile fiind luate cu majoritatea simpla.

ART. 30. Comitetul clubului conduce activitatea acestuia si se compune din 7-15 membrii cu o vechime mai mare de 5 ani, dintre care se aleg un presedinte si 1-2 vicepresedinti, dupa caz, sedintele se tin o data la 3 luni, ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau Secretarului clubului, precum si a Consiliului, ori a Directorului organizatiei.  

ART. 31. Comitetul clubului are urmatoarele atributii:

 1. asigura aducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generale ale cluburilor si organelor ierarhic superioare;
 2. elaboreaza programul de activitate si B.V.C.;
 3. coordoneaza activitatea grupelor de vanatori si pescari sportiv;
 4. organizeaza concursuri de pescuit sportiv, de tir vanatoresc si de chinologie vanatoreasca, faza pe club;
 5. urmareste insusirea de catre candidatii la dobandirea calitatii de vanator a cunostintelor  minime necesare si da recomandare acestora pentru sustinerea examenului;
 6. aplica sanctiuni de avertisment si suspendare a dreptului de practicare a vanatorii si pescuitului si face propuneri de sanctionare cu excludere a membrilor vanatori si pescari sportivi;
 7. propune acordarea de recompense, in bani si obiecte;
 8. propune repartizarea fondului de vanatoare si de pescuit sportive pe grupe de vanatori si respectiv de pescari sportivi;    
 9. tine legatura si organizeaza activitatea de combatere a braconajului, impreuna cu organele abilitate;

 

ART. 32. (1) In intervalul dintre sedintele Comitetului conducerea clubului este asigurata de Presedinte si de Secretar, fiecare in limita competentelor de reprezentare sau executive pe care le are prin regulamentul de organizare.

               (2) Presedintele clubului poate mandata secretarul de club sa-l reprezinte in atributiile care ii revin.

 

ART. 33. (1) Organul de conducere al grupei este Adunaea Grupei, care se convoaca de organizatorul acesteia, Presedintele clubului, Directorul organizatiei, sau la cererea majoritatii membrilor, anual, ori de cate ori este necesar si o data la patru ani pentru alegeri fiind statutar constituita in prezenta a jumatate plus unul din membrii sai.

              (2) Grupa de vanatori se organizeaza la nivelul fondului de vanatoare.

ART. 34. Adunarea grupei are urmatoarele atributii:

 1. analizeaza si propune programul de activitate al grupei si, dupa aprobare, urmareste realizarea acesteia;
 2. alege organizatorul, loctiitorul si gospodarul grupei pentru o perioada de 4 ani, alege pe o perioada de 4 ani delegatii, la adunarile clubului si desemneaza, dintre acestia candidatii pentru comitetul clubului, care trebuie sa aiba o vechime mai mare de 5 ani;
 3. urmareste efectuarea stagiaturii de catre candidatii repartizati si elibereaza caracterizarea necesara sustinerii examenului;
 4. propune recompense si sanctiuni pentru membrii sai.

ART. 35. Intre Adunarile Generale ale grupei, conducerea grupei se asigura prin organizatorul, loctiitorul si gospodarul de grupa; acestia raspund de gestionare in conformitate cu prevederile legale si contractuale, a fondurilor de vanatoare si pescuit sportive, de promovarea si educarea membrilor sai, de participarea acestora la activitatile organizatiei, de combatere a braconajului, s.a.m.d.

ART. 36. In toate organismele de lucru (adunari, sedinte de lucru), procedura de exercitare a votului este deschisa cu exceptia situatiilor in care majoritatea membrilor solicita ca votul sa fie secret.

ART. 37. (1) A.J.V.P.S. Timis are patrimoniu popriu, format din urmatoarele categorii de bunuri:

 1. bunuri imobile;
 2. bunuri mobile constand in mijloace fixe, altele decat bunurile imobile;
 3. obiecte de inventar si mijloace circulante;
 4. orice drepturi si obiligatii conform legii.

             (2) Patrimoniul este element de baza al personalitatii juridice a A.J.V.P.S. Timis, iar bunurile acesteia sunt proprietate privata, indivizibila.

ART. 38. Bunurile si mijloacele banesti ale A.J.V.P.S. Timis se realizeaza din:

 1. cotizatiile de inscriere ale membrilor asociati;
 2. cotizatii anuale si cotizatii suplimentare ale membrilor;
 3. venituri obtinute din activitati economice si vanatoare cu strainii;
 4. donatii, subventii, sponsorizari, etc.;
 5. orice alte surse in conditiile legii.

ART. 39. Cotizatiile de inscriere ca vanator si/sau pescar sportive se stabilesc anual de catre Consiliul Asociatiei si se ratifica de Adunarea Generala; copiii sunt scutiti de cotizatia de inscriere, iar tinerii intre 14 si 18 ani, precum si elevii si studentii la zi pana la 27 ani platesc doar 50% din aceasta; cotizatia de inscriere ca vanator include si cotizatia de inscriere si ca pescar sportiv; pescarii sportiv, pentru a deveni vanatori, completeaza diferenta de cotizatie de inscriere pana la nivelul stabilit pentru anul respectiv.

ART. 40. Cota anuala de participare a A.J.V.P.S. Timis la bugetul de venituri si cheltuieli al A.G.V.P.S. reprezinta echivalentul a 3,0 euro pentru fiecare vanator si a 0,5 euro pentru fiecare pescar sportiv din evidenta, se achita trimestrial corespunzator cotizatiilor incasate, dar nu mai tarziu de data de 15 februarie a anului urmator pentru toti membrii din evidenta.

ART. 41. Bunurile A.J.V.P.S. Timis pot fi instrainate catre terti cu plata sau casate, dupa caz, cu aprobarea prealabila si in conditiile stabilite de Adunarea Generala.

ART. 42. Oricare ar fi cauza pierderii calitatii de membru al A.J.V.P.S. Timis fostii membrii vanatori sau pescari sportivi nu au dreptul sa pretinda restituirea nici unei parti din patrimoniul organizatiei.

ART. 43. (1) Adunarile generale, consiliile si comitetele sunt statutar intrunite in prezenta majoritatii persoanelor delegate, cu exceptia adunarilor generale ale grupelor care sunt statutar intrunite in prezenta majoritatii membrilor acestora; daca la prima convocare a adunarilor generale nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va tine in prezenta delegatiilor interesati, dupa un interval de cel putin 7 zile de la prima reuniune nestatutara, chiar daca nu este intrunita majoritatea; in acest din urma caz, numarul delegatiilor in organelle de reprezentare superioare se va stabili in functie de dublul numarului de participanti la aceste reuniuni.

             (2) Hotararile se iau cu votul deschis al majoritatii celor prezenti.

             (3) In situatii cerute expres de majoritatea membrilor prezenti, votul poate fi secret.

ART. 44. (1) Locurile devenite vacante in Consilii si Comitete se completeaza prin cooptare, din randul candidatilor de la ultimele alegeri, pe principiul reprezentativitatii.

             (2) In cazurile in care functia de presedinte devine vacanta, din orice motive, atributiile Presedintelui vor fi preluate de unul dintre vicepresedinti, desemnat operativ, de Consiliul organizatiei in cauza, pana la prima adunare generala a organizatiei.

             (3) Membrii Consiliului A.J.V.P.S. Timis, nu pot fi, in acelasi timp, si membrii ai consiliilor altor asociatii similare.

ART. 45. Membrii Consiliului, precum si cei ai comitetelor cluburilor care lipsesc nemotivat de la mai mult de doua sedinte consecutive sau de la mai mult de trei sedinte in decursul unui an calendaristic se considera demisionati si vor fi inlocuiti conform art. 44, alin. 1 si 2 din statut.

ART. 46. (1) Toate functiile eligibile de la nivel de grupa pana la A.J.V.P.S. Timis vor fi ocupate de membrii care si-au depus candidatura pentru acese functii.

             (2) Prin exceptie de la prevederile art. 43 alin. (2), alegerile pentru presedinte, vicepresedinti si membrii Consiliului organizatiei se vor desfsura cu vot secret, declarandu-se alesi, in ordine, candidatii cu numarul cel mai mare de voturi.

ART. 47. A.J.V.P.S. Timis isi pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:

 1. prin Hotararea Adunarii Generale a Organizatiei;
 2. cand scopul organizatiei nu mai poate fi realizat ;
 3. din cauza de insolvabilitate;
 4. cand numarul membrilor scade sub limita prevazuta de Lege si de Statut;
 5. cand scopul ori actiunea organizatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
 6. cand scopul se urmareste prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice;
 7. cand hotararile Adunarii Generale sunt luate cu incalcarea propriului Statut sau a Legii.

ART. 48. Oricare ar fi cauza dizolvarii A.J.V.P.S. Timis, lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform Legii.

ART. 49 Prezentul statut a fost adoptat ca urmare a modificarii Statutului A.J.V.P.S. Timis de catre Adunarea Generala Extraordinara din data de 09.06.2006, urmand a intra in vigoare dupa inscrierea modificarilor aduse prin actul aditional in registrul special aflat la Grefa Judecatoriei Timisoara.                                  

                                                  

                                                                DIRECTOR,                                

                                                        ING. LERA CORNEL                        

 

NOTA: Aprobarea Statutului, cu modificarile survenite, s-a facut prin INCHEIEREA din 15.09.2006, inregistrata la pozitia nr. 139/03.12.2005 din REGISTRUL PERSOANELOR JURIDICE aflat la grefa JUDECATORIEI TIMISOARA.