loader

Termeni și condiții

Ultima actualizare în: aprilie, 2020

Termeni și condiții

www.avpsro.eu și aplicația mobila avpsro constituie proprietatea exclusivă a Timsoft SRL, având sediul în Timișoara, str. Severin, 8A, jud. Timiș, CIF: RO1804364, Nr. de înregistrare ORC: J35/731/1992.

Prin accesarea și utilizarea website-ului  și  a aplicației mobile avpsro, precum si a materialelor și informațiilor puse la dispoziție prin aceste platforme, confirmați faptul că acceptaţi în mod necondiţionat termenii şi condiţiile din prezentul document. În cazul  în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile, vă rugăm să nu folosiți site-ul sau aplicația noastră.  Ne rezervăm dreptul la modificarea unilaterală a prevederilor prezentului documente, cu notificarea  D-voastră în acest sens pe situl nostru si pe telefonul mobil in cazul in care utilizati aplicatia platita.

Deasemenea, prin acceptarea termenilor și condițiilor, utilizatorul declară că are vârsta legală prevăzută de lege, a citit in intregime continutul documentului, il înţelege şi îl acceptă pe deplin.

DEFINIȚII:

Website: site-ul http://www.avpsro.eu/ locul unde sunt inregistrate asociatiile utilizatoare, membri acestora, platile efectuate si activitatile lor, accesul la acestea este limitat  la utilizatorii definiti si aprobati de fiecare asociatie in parte;

Aplicația mobila avpsro in Android: programul software pentru telefonul mobil,  descărcat de Utilizator din  GooglePlay  sau de pe situl avpsro.eu, permite accesul utilizatorilor la serviciile   oferit de noi  pescarilor si persoanelor interesate de fauna tarii si care sunt membri ai unei asociatii sau organizatii  ce desfasoara activitati in aceasta directie;

Servicii avpsro: serviciile accesibile prin site-ul web avpsro.eu și aplicația mobilă avpsro sunt diferite ca si continut si destinatie. Pe sit avem BD ale activitatii operative a fiecarei asociatii/organizatii, pe aplicatie avem informatiile necesare desfasurarii unei activitati cat mai eficiente pentru fiecare pescar in parte, respective date despre vreme, elemente de identificare ale pescarului(nume,prenume, telefon, email, carnet de membru, chitante platite suma si  profilul asociatie, fise de captura, capture anonimizate pe locuri de pescuit, locurile de pescuit ale asociatiei cu localizare GPS, poze cu GPS si explicatii, fauna-specii terestre si piscicole,solunar, notificari evenimente/concursuri.

Vizitator  este orice persoană fizică, care utilizează serviciile noastre dezvoltate pe aplicatia mobila avpsro si care sunt oferite gratuit, adica asociatii, profilul fiecarei asociatii, locurile de pescuit ale asociatiei selectate, fauna cu specii terestre, specii piscicole, vremea, solunar, vremea pe locul de pescuit unde este prezent la fel directia vantului si compas .

Membru orice persoana fizica inregistrata in evidenta unei organizatii/asociatii a pescarilor  a platit cotizatia de membru al asociatiei valabila pentru perioada in curs, are acces la: asociatii, profilul fiecarei asociatii, locurile de pescuit ale asociatiei selectate, fauna cu specii terestre, specii piscicole, vremea, solunar, vremea pe locul de pescuit unde este prezent la fel directia vantului si compas, dar si profilul meu(al pescarului membru al asociatiei), localizare prin GPS a markerelor, poze cu GPS si explicarea lor, notificari evenimente ale organizatiei/concursuri transmise de asociatie/organizatie.

Membru platitor este inregistrat ca membru  al unei asociatii a vanatorilor si pescarilor si a cumparat un abonament de utilizator al aplicatiei noastre mobile, are acces la: asociatii, profilul fiecarei asociatii, locurile de pescuit ale asociatiei selectate, fauna cu specii terestre, specii piscicole, vremea(variant premium), solunar(variant premium), vremea pe locul de pescuit unde este prezent la fel directia vantului si compas, dar si profilul meu(al pescarului membru al asociatiei), localizare prin GPS a markerelor, poze cu GPS si explicarea lor,notificari evenimente ale organizatiei/concursuri si raportare  in BD a asociatiei a fisei de captura zilnice si posibilitatea de interogare a capturilor anonimizate realizate pe un anume loc de pescuit.

 Toate aceste categorii de utilizatorii acceptă  Termeni şi condiţiile de utilizare prezentate in prezentul document

Un utilizator platitor asa cum a fost definit  de noi are un cont pe avpsro.eu unde sunt evidentiate platile efectuate pentru plata abonamentului la aplicatie si o copie a facturii de plata

Contul de utilizator: este contul înregistrat de către un mebru platitor al unei asociatii care utilizeazacare utilizeaza aplicaţiei avpsro  pe Android.

Tariful de abonare: tariful perceput o data pe an utilizatorului aplicatiei  mobila avpsro, membru al unei asociatii/ organizatii    care are contract de utilizare a unei  baze de date administrate ca SAS pe http://www.avpsro.eu/ si care este incasat conform modalitatilor indicate in prezentul document;

SERVICII

Serviciile oferite prin prezentul website  specifice  include Panou de administrare, evidenta Cluburi, Nomenclator, Operatii, Sit Web, Comunicare, Utilizatori, Tutoriale, Istoric evenimente,  și prin aplicația avpsro includ : asociatii, profilul fiecarei asociatii, locurile de pescuit ale asociatiei selectate, fauna cu specii terestre, specii piscicole, vremea(variant premium), solunar(variant premium), vremea pe locul de pescuit unde este prezent la fel directia vantului si compas, dar si profilul meu(al pescarului membru al asociatiei), localizare prin GPS a markerelor, poze cu GPS si explicarea lor,notificari evenimente ale organizatiei/concursuri si raportare  in BD a asociatiei a fisei de captura zilnice si posibilitatea de interogare a capturilor anonimizate realizate pe un anume loc de pescuit.

UTILIZAREA SERVICIILOR

Serviciile avpsro sunt accesibile prin descărcarea și instalarea aplicației mobile avpsro, concomitant cu crearea unui cont de utilizator pe platforma avpsro. O persoană poate crea un singur cont de utilizator.

TARIF

Tariful de abonare pentru pescari este anual si unic in suma de 19,04lei TVA inclus. Tariful incasat, factura corespunzatoare   pot fi consultate prin accesarea  aplicaţiei avpsro.eu in contul personal al fiecarui abonat la serviciul nostru. Utilizatorul acceptă faptul că tarifele pot fi modificate în orice moment, fără preaviz.

Plata este anuala si nu se reinnoieste automat. Plata se poate efectua de pescari numai daca sunt membri ai unei asociatii administrate de aplicatia noastra web.

Un pescar poate fi membru in mai multe asociatii, dar o singura asociatie este considerata de baza, cea in care cotizatia sa este platita ca membru plin. Nu se plateste nimic suplimentar daca pescarul este membru in mai multe asociatii. El poate sa se treaca in aplicatie de la o asociatie la alta fara obligatii suplimentare de plata.

PLATA

Plata tarifului se va efectua în RON, prin card de credit/debit, direct în aplicația avpsro.eu, după completarea unui formular cu datele despre card.

Utilizatorul acceptă și înțelege să exonereze de orice responsabilitate avpsro în cazul în care tranzacția nu poate fi finalizată, indiferent dacă acest lucru este determinat de furnizarea de către utilizator a unor date incomplete/eronate, a fondurilor indisponibile în contul bancar asociat cardului sau din alte motive.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizatorul înţelege faptul că serviciul nostru, aplicaţia respectiv conţinutul disponibil prin intermediul siteului www.avpsro.eu şi al aplicaţiei  mobile avpsro inclusiv baze de date, conţinutul și elementele de grafica, coduri de programare, mărcile comerciale, mărcile de servicii şi logo-urile, inclusiv , dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, grafica, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare formează obiectul drepturilor de autor fiind proprietatea avpsro şi al furnizorilor săi şi sunt protejate conform Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor.

Utilizatorul dobândeşte un drept limitat de utilizare a serviciului avpsro pentru uzul său personal în acord cu prezentul document.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume; locația; e-mail, nr. telefon; adresa.

Nu prelucrăm datele financiar-bancare, nu le retinem si nu le  transferam unui tert. Aceste date sunt prelucrate doar de către procesator în vederea transferului de fonduri.

Prelucrăm datele personale necesare pentru a asigura funcționarea  platformei cu acordul si sub urmarirea permanenta a proprietarilor BD respectiv ascoiatiile care lucreaza cu noi pentru a asigura un serviciu cât mai simplu și eficient. Datele sunt prelucrate în scopuri legitime și limitate de statutul asociatiilor si hotararile acestora luate in adunarilegenerale sau in bordul de conducere.

Datele trimise prin aplicație și site sunt securizate la cele mai înalte standarde și am luat toate măsurile de protejare a acestora, iar acestea sunt stocate pe un server cloud localizat în spațiul UE.

În calitate de client ai următoarele drepturi, în ceea ce privește datele cu caracter personal:

să fii informat în privința prelucrării datelor tale personale;

să cunoști entitățile care au acces la datele tale personale;

să corectezi datele inexacte, respectiv să completezi datele incomplete;

să soliciți ștergerea definitivă a datelor tale, dacă prelucrarea nu a fost legală;

să retragi consimțământul acordat pentru colectarea și prelucrarea datelor tale;

să depui plângere la Autoritatea Națeunală de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

(www.dataprotecteun.ro);

Prin folosirea serviciului, serverele înregistrează şi colectează prin sisteme securizate anumite informaţii trimise de aplicația sau browserul Utilizatorului cum ar fi adresa IP şi locaţia de unde este accesată aplicaţia. De asemenea, pot fi colectate în mod legal anumite informaţii despre Utilizator, câtă vreme acesta foloseşte aplicaţia, respectiv datele menţionate în timpul înregistrării. Datele legate de cardul bancar vor fi colectate exclusiv în scopul efectuării plății și vor fi transmise prin sisteme securizate.

Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm să accesați politica noastră de prelucrarea a datelor cu caracter personal

RĂSPUNDERE

Utilizatorul este unic răspunzător de activitatea ce are loc în contul său şi de respectarea reglementărilor legale aplicabile. Securizarea smartphone-ului/device-ului, modul de alegere al ID-ului şi al parolei respectiv al datelor cardului bancar precum şi păstrarea acestora în condiţii de siguranţă este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului. Utilizatorul nu va fi exonerat de răspundere în cazul pricinuirii unor daune avpsro sau unor terţe persoane prin utilizarea neautorizată a contului, inclusiv în cazul utilizării contului de către alte persoane.

NOTIFICĂRI

În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultime părți în scris.

Cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel, în cuprinsul prezentului document, Utilizatorul este de acord să primească toate comunicările ce vizează derularea prezentului contract prin notificări push în contul său de utilizator.

MODIFICAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

Utilizatorul a fost informat și acceptă faptul că avpsro îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentele termene si conditii.

Folosirea în continuare a serviciului este o confirmare ca Utilizatorul este familiar cu cele mai recente modificări.

avpsro poate ceda oricând drepturile izvorând din prezentul contract în favoarea unui terţ, fără a fi necesar acordul Utilizatorului

ÎNCĂLCAREA TERMENILOR SI CONDIŢIILOR

În cazul nerespectării Termenilor și Condiţiilor de Utilizare, avpsro are dreptul de a suspenda sau de a anula orice cont de utilizator fără notificare prealabilă. Anularea contului în urma nerespectării termenilor contractuali nu dă dreptul Utilizatorului la restituirea taxei de abonament.

LEGEA APLICABILĂ. REZOLVAREA LITIGIILOR

Legea aplicabilă este legea română, atât în ceea ce priveşte executarea obligaţiilor ce derivă din prezentul document, cât și în ceea ce priveşte orice aspect în legătură cu interpretarea, aplicarea și/ sau întinderea efectelor sale, fără nici o excepţie.

Orice neîntelegere în legătură cu executarea Contractului va fi rezolvată pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă în termen de 30 de zile de la iniţierea dialogului, litigiul va fi înaintat spre soluţounare instanţelor judecătorești române competente din Timisoara